In het eerste kwartaal van 2024 maakt Ermelo bekend op welke locaties grootschalige woningbouw mogelijk is.
In het eerste kwartaal van 2024 maakt Ermelo bekend op welke locaties grootschalige woningbouw mogelijk is. Archief | Pixabay

Ermelo houdt locaties grootschalige woningbouw geheim om projectontwikkelaars niet in de kaart te spelen

20 november 2023 om 17:03 Nieuwbouw

ERMELO In het eerste kwartaal van 2024 presenteert het Ermelose college van burgemeester en wethouders de locaties waar grootschalige woningbouw mogelijk is. ,,Voor de Pasen”, zegt wethouder Hugo Weidema.

De zoektocht is inmiddels wel voltooid. De uitkomsten zijn achter gesloten deuren gedeeld met de raad. Dit om de onderhandelingspositie van de gemeente niet in gevaar te brengen en te voorkomen dat projectontwikkelaars al grond aankopen. 

VIJFTIG OF MEER WONINGEN

De komende tijd moeten, zo zegt Weidema, nog de nodige stappen worden gezet om tot een voldragen plan te komen. De zoektocht heeft zich gericht op locaties waar vijftig of meer woningen zijn te bouwen.

HERONTWIKKELING ERMELO ZUID-WEST

Door het college zijn inmiddels wel de criteria vastgesteld voor de herontwikkeling van Ermelo Zuid-West. Het gaat hier om zowel woningbouw als de bouw van scholen, onder meer op het vrijkomende terrein van sportcomplex Calluna.

Opzet is dat in december het college een stedenbouwkundig plan krijgt voorgelegd. Aan de hand hiervan wordt een definitief scenario opgesteld. Ook dat wordt eerst in beslotenheid met de raad gedeeld voordat het de openbaarheid ingaat. 

HUISVESTING ONDERWIJS VERSUS WONINGBOUW

Aangegeven wordt dat meer onderwijsvestigingen op het Calluna-terrein er voor kunnen zorgen dat woningbouw hier helemaal niet mogelijk is. Door de afwegingscriteria moet er een evenredige verdeling ontstaan. Hierbinnen moeten minimaal de Augustinusschool en De Klokbeker opnieuw worden gehuisvest binnen het Integraal Huisvesting Plan voor het onderwijs. 

Onder meer wordt gekeken of in deze omgeving woningbouw versneld, binnen twee jaar kan, worden gerealiseerd.

Wijnand Kooijmans
Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie