Afbeelding
pixabay

Geen sociale woningbouw bij functieverandering Ermelo

13 december 2021 om 11:48 Overig

ERMELO Met uitzondering van Progressief Ermelo zijn de partijen in de Ermelose gemeenteraad er voorstander van dat de verordening sociale woningbouw niet gaat gelden voor plannen die vallen binnen het functieveranderingsbeleid.

Evelien Kars van Progressief Ermelo verwijst naar een uitspraak van Jan Gerrit Schreuder die aangeeft dat hij verwacht dat er nog zo’n vijfentwintig verzoeken om functieverandering ingediend gaan worden. Uitgaande van vier woningen komt Kars tot de conclusie dat het daarmee gaat om honderd extra woningen in totaal. Door het schrappen van de verordening sociale woningbouw gaat daarmee de kans op vijftig sociale woningen verloren. Waar volgens Kars de raad steeds roept dat er meer sociale woningbouw moet komen. Ze spreekt van een gemiste kans.

Andere partijen delen haar mening niet. Volgens hen is het functieveranderingsbeleid gericht op andere doelen dan woningbouw. Onder meer als het gaat om het behoud van het landelijk gebied. Dat maakt dat ook verdeeldheid bestaat over de vraag of moet worden gekozen voor clustervorming bij verzoeken om functieverandering.

EIGEN ERF Gewezen wordt op het gegeven dat veel stoppende agrariërs de extra woningen willen realiseren op eigen erf en daartoe ook de mogelijkheid hebben. Mede daarom wordt toepassing van de verordening sociale woningbouw niet wenselijk gevonden. ,,Moeten we een agrariër dan vragen twee sociale woningen te bouwen voor zijn zoon en dochter”, zo was te horen. Met het functieveranderingsbeleid wil men stoppende boeren een toekomst bieden.

Zorgen maken meerdere fracties zich wel over het vergunningsvrij kunnen bouwen van bijvoorbeeld bijgebouwen. Aan de ene kant wil men niet voor ieder wissewasje dat een bestemmingsplan moet worden gewijzigd, aan de andere kant vindt men ook dat het buitengebied niet te veel moet verstenen.

Han Wilhelm (BurgerBelangen Ermelo) vindt dat er onvoldoende zicht bestaat op het stokstofprobleem in het buitengebied. De provincie Gelderland wil op dat gebied met maatregelen komen hetgeen, zo denkt Wilhelm, het functieveranderingsbeleid kan doorkruisen. Om die reden had hij nu liever een visie gezien die meer toekomstgericht is.

VERLOEDERING Pieter Stam (SGP) vindt het functieveranderingsbeleid van belang om verloedering van het buitengebied tegen te gaan maar ook om ondermijning te voorkomen door het gebruik van oude agrarische gebouwen door activiteiten op het gebied van ondermijning (bijvoorbeeld drugslabs). Hij is blij dat men de woningsplitsing apart wil gaan bekijken.

Wethouder Laurens Klappe zegt dat het college op zich positief staat tegen de wens bestaande woningen in het buitengebied te splitsen maar vindt wel dat maatwerk moet worden geleverd. Indien er twee keukens en twee badkamers aanwezig zijn in een bestaand pand vindt hij dat wordt aangetoond dat er al feitelijk sprake is van woningsplitsing. Maar hij wil voorkomen dat deze mogelijkheid wordt aangegrepen om een extra huisnummer te verkrijgen.

Wijnand Kooijmans

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie