Leo van der Velden is de enige wethouder die ook lijsttrekker is.
Leo van der Velden is de enige wethouder die ook lijsttrekker is. Wijnand Kooijmans

SGP: ‘Behoud zondagsrust belangrijkste item voor komende vier jaar’

9 december 2021 om 15:27 Politiek

ERMELO Voor Leo van der Velden is het de derde keer dat hij lijsttrekker mag zijn voor de SGP in de gemeente Ermelo. Daar begon in 2004 zijn politieke loopbaan als lid van de steunfractie. In 2010 werd hij raadslid en sinds 2018 is hij wethouder. Een taak die hij met plezier vervult. Met een goede samenwerking sinds een jaar binnen het college.

Op de vraag wat het belangrijkste voor de SGP in de afgelopen vier jaar is geweest en wat het belangrijkste item is voor de komende vier jaar is er voor Leo van der Velden een eenduidig antwoord: behoud van de zondagsrust. 

Dat was voor zijn partij een belangrijk punt bij de vorming van een nieuw college na de gemeenteraadsverkiezingen in 2018. Waarbij hij gelijk maar een fabeltje uit de wereld wil helpen, zoals dat volgens hem naar buiten wordt gebracht. Er was geen nieuw college gevormd voor de uitslag bekend was. ,,Ik ben pas na de verkiezingen gevraagd. We wilden wel snel aan de slag omdat dit voor Ermelo belangrijk was.”

Ook als het om de komende vier jaar gaat noemt Van der Velden het behoud van de zondagsrust als belangrijk punt. ,,We kunnen prima in zes dagen ons brood verdienen in Ermelo”, zo zegt hij. ,,We zijn blij dat de coalitiepartijen zich op dit punt aan de afspraak hebben gehouden. Al zullen er mensen zijn die er anders over denken.”

Als het gaat om de afgelopen vier jaar zegt Leo van der Velden dat het belangrijk is geweest dat de koe direct bij de horens is gepakt. ,,Niet terugkijken maar aan de slag. Daarbij is geen dossier ongeopend blijven liggen. Dat levert veel werkdruk op maar zorgt ook dat Ermelo een dynamische gemeente is.”

Hij ziet de afgelopen periode als een scharnierpunt in de geschiedenis van de gemeente Ermelo. ,,We zijn bezig geweest met de toekomst en kunnen daardoor met een nagenoeg schone lei de toekomst in gaan.” Waarbij hij aangeeft dat het volstrekt niet duidelijk is welke partijen straks het nieuwe college van burgemeester en wethouders gaan vormen. “Dat is volledig open en dat vind ik een goede ontwikkeling.”

Wat de afgelopen vier jaar betreft vindt Van der Velden het belangrijk dat de herinrichting van Speuld bijna is afgerond. En het dossier bedrijventerrein Kerkdennen na jaren van discussie is vlot getrokken. Hetgeen niet betekent dat er voor de SGP geen wensen zijn als het gaat om de komende vier jaar.

Dat is onder meer de verbetering van de bestaande fietspaden, het onderhoud van de openbare ruimte en het onderhoud van wegen. Het centrum van Ermelo is vernieuwd maar de wijken en buurten rondom het centrum zijn enigszins gedateerd, zo geeft de lijsttrekker van de SGP aan. ,,Daar is dringend een herinrichting nodig.” Hij is blij dat nu wordt gewerkt aan het Postlaantje en met de uitvoering van Markt 2.0 kan worden begonnen.”

In tegenstelling tot wat wordt beweert,  is Ermelo, zo zegt Leo van der Velden, als het om geld gaat een gezonde gemeente. ,,Je kunt niet voor tien jaar vooruit zeggen dat je altijd financieel gezond blijft. Daar heb je niet altijd invloed op, kijk nu maar naar de herijking van het gemeentefonds. Als Ermelo doen we er alles aan om nadelige gevolgen daarvan zo veel mogelijk te beperken.”

De komst van een nieuw sportcomplex is voor hem onomkeerbaar. Ook gezien de afspraken die zijn gemaakt met Defensie en met zorginstellingen die zelf niet meer over een eigen zwembad beschikken. ,,Dat heeft de raad ook bekrachtigd.”

Van der Velden wil een lans breken voor de toekomst van de agrarische sector. Hij verzet zich tegen de suggestie dat deze sector verantwoordelijk is voor een aantal problemen, zoals een te veel aan stikstof. ,,Boeren zijn daar niet verantwoordelijk voor, het is het gevolg van een systeem waarbinnen werd gewerkt.”

Hij wil dat met de boeren overleg wordt gevoerd en niet langer alleen over hen wordt gesproken. ,,Dat er koeien blijven rondlopen in de wei is belangrijk, ook voor het toerisme. De agrarische sector hoort bij het buitengebied en moet daar onderdeel van uit blijven maken.”

Zorgen maakt de lijsttrekker van de SGP zich over de tweedeling binnen de maatschappij die onder meer ontstaat door alle discussies rondom corona. Ten aanzien van vaccineren vindt Van der Velden, dat iedereen de vrijheid moet hebben daarover zelf een besluit te nemen. Hij is dan ook fel tegen de invoering van een 2G-beleid, laat staan een 1G-beleid.”

Ook mensen die niet gevaccineerd zijn moeten wat Van der Velden betreft een stem behouden in de gemeenteraad. Hij is er voorstander van dat Ermelo als gemeente zelf een zorgsysteem krijgt voor de lokale opvang van mensen met corona zodat die niet naar een ziekenhuis behoeven.

Waar het bouwen van veel woningen een speerpunt voor hem is, maar ook woningsplitsing. Dat het belang van het bedrijfsleven wordt behartigd. En een goede harmonie binnen een nieuw college.

Wijnand Kooijmans

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie