Het raadsvoorstel om een verklaring van geen bedenkingen af te geven voor een nieuwe vergunning voor Tomassen Duck-To moet worden ingetrokken.
Het raadsvoorstel om een verklaring van geen bedenkingen af te geven voor een nieuwe vergunning voor Tomassen Duck-To moet worden ingetrokken. Wijnand Kooijmans

Ermelo wil verklaring van geen bedenkingen intrekken: onderzoek naar capaciteit Tomassen Duck-To

24 maart 2023 om 11:44 Zakelijk

ERMELO Het raadsvoorstel om een verklaring van geen bedenkingen af te geven voor een nieuwe vergunning voor Tomassen Duck-To moet worden ingetrokken. Dat voorstel doet het college van burgemeester en wethouders aan de raad. De eventuele weigering van de verklaring van geen bedenkingen door de raad betekent dat het college de aanvraag omgevingsvergunning moet weigeren.

Het besluit wordt genomen naar aanleiding van het door de raad gevraagde advies van het bureau Soppe Gundelach. Hierin wordt aangeraden de technische maximale capaciteit van de installaties van de eendenslachterij opnieuw te laten onderzoeken.

NIEUWE BEOORDELING

In het advies wordt aangegeven dat een nieuwe beoordeling van de aanvraag noodzakelijk is op basis van de uitkomsten van dit onderzoek. Het college komt met het voorstel terug op het oorspronkelijke voorstel de verklaring af te geven. 

MAXIMALE CAPACITEIT VAN DE INSTALLATIES

Het onderzoek moet onder meer antwoord geven op de vraag wat de maximale capaciteit is van de installaties van Tomassen Duck-To. Het college stelt voor bij de beantwoording van die vraag niet langer uit te gaan van de aangevraagde productiecapaciteit van 22.000 ton per jaar. Door voorwaarden in de vergunning wil het college streng toezien dat deze capaciteit niet wordt overschreden. 

STATUS

Het onderzoek moet ook duidelijkheid geven over de status van het bedrijf binnen het bestemmingsplan De Driehoek. Hierin is opgenomen dat er geen bedrijven in dit gebied gevestigd mogen zijn die mer-plichtig zijn. Het bedrijf is echter wel positief bestemd. Parallel aan het nieuwe onderzoek naar de maximale technische kwaliteit wil het college onderzoek doen naar de ontstaansgeschiedenis van het betreffende bestemmingsplan.

De verwachting is dat het onderzoek drie maanden duurt en daarna een besluit kan worden genomen.

Wijnand Kooijmans

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie