Afbeelding
Pixabay

Drie woningen als ruil voor stopzetten van agrarisch bedrijf

1 maart 2022 om 08:00 Wonen

ERMELO In ruil voor het stopzetten van de agrarische bedrijfsvoering mogen aan de Garderenseweg in Speuld drie nieuwe woningen worden gebouwd.

Het bedrijf dat stopt is gelegen aan de Beek in Ermelo en heeft een oppervlakte van 1,6 hectare. Op het terrein staan een bedrijfswoning en meerder stallen met een gezamenlijke oppervlakte van bijna drieduizend vierkante meter. Door de familie is aangegeven dat dit bedrijf, in deze grootte, niet meer rendabel is. Daarom willen ze op deze locatie stoppen om elders in Nederland weer een nieuw bedrijf te starten dat levensvatbaar is voor nu en in de toekomst.

In ruil voor het slopen van de agrarische gebouwen willen ze drie vrijstaande woningen realiseren met bijgebouwen. Dit in het kader van het functieveranderingsbeleid zoals dat door de gemeente Ermelo wordt gehanteerd. De entree van het nieuwe erf komt te liggen aan de Koningsweg. De woning aan de Garderenseweg wordt in de langsrichting geplaatst en de andere twee woningen haaks op het erf. Op het erf worden enkele boomgroepen toegevoegd waardoor het nieuwe erf een agrarisch karakter krijgt.

Door het Ermelose college wordt aangegeven dat het plan past binnen het functieveranderingsbeleid. Het plan draagt bovendien bij aan minder steen in het buitengebied. De bestaande bebouwing is goed zichtbaar vanaf de Garderenseweg en de Koningsweg. Bovendien wordt de uitstoot van stikstof flink teruggedrongen hetgeen, zo wordt verwacht, een positief effect heeft op het omliggende natuurgebied. De bestaande milieuvergunning wordt ingetrokken. Ook moet er een landschapsplan komen.

Wijnand Kooijmans

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie