Afbeelding
Archief | Pixabay

Bouw 24 dure woningen in nieuw plan Haspelstrook

Wonen

ERMELO Met het plan voor de herontwikkeling van de Haspelstrook wordt een langlopende zaak opgelost. Het gaat om de bouw van 24 woningen in de duurdere sector en het inpassen van pallethandel Ten Hove. Omdat niet wordt voldaan aan de eis ook te bouwen in de sociale sector moet er 420.000 euro worden gestort in het zogenoemde vereveningsfonds.

Dit geld kan dan later worden ingezet om op een andere plek sociale woningbouw mogelijk te maken. Wethouder Laurens Klappe noemt als voorbeeld de huidige Wethouder Balverszaal die na realisering van het nieuwe sportcomplex wordt afgebroken. Indien hier bijvoorbeeld dertig woningen kunnen worden gebouwd waarvan vijftien in de sociale sector dan kan de 420.000 euro worden ingezet om dat aantal sociale woningen te verhogen.

Het plan voor de invulling van de Haspelstrook is tot stand gekomen op basis van gesprekken met meerdere betrokken partijen. Gesproken is ook met de Stichting Woon- en Recreatiebelangen Tonselse Veld. Dat geeft, zo zegt wethouder Klappe, geen zekerheid dat geen bezwaren worden ingediend maar wel is getracht aan de wensen van de stichting zo veel mogelijk invulling te geven.

GOEDKEURING In 2014 werd aan een toen voorliggend plan goedkeuring onthouden door de Raad van State. Onder meer omdat eerst onderzocht diende te worden of pallethandel Ten Hove kon worden verplaatst. Inmiddels is duidelijk dat dit niet haalbaar is. Dat maakt dat ook de provincie Gelderland groen licht geeft voor het inpassen van dit bedrijf in een nieuw bestemmingsplan.

In het nieuwe plan komt een groot deel van de (agrarische) bedrijvigheid niet meer terug. De bouw van de 24 woningen in de duurdere sector maakt dat het plan wel financieel haalbaar is. Wethouder Klappe geeft aan dat het gebied zich, vanwege de ligging nabij Natura 2000 gebied, ook minder leent voor sociale woningbouw. De nieuwe woningen komen op kavels van 2.500 tot 6.000 vierkante meter. Drie bestaande woningen blijven behouden.

Om de kwaliteit van de woningbouw te waarborgen komt er bijvoorbeeld een groene bufferzone rond de palletfabriek. In het plan is ook opgenomen het toestaan van één woning bij een mantelzorgwoning. De mogelijke bezwaren van belanghebbenden zijn met name gericht tegen de ervaren geluids- en verkeershinder van de palletfabriek en niet tegen de woonbestemming. Getracht wordt de gestelde hinder zo veel mogelijk te voorkomen door gelijktijdig met het bestemmingsplan een inrichting- en beeldkwaliteitsplan vast te stellen.

SNELHEID Gekeken wordt of in de toekomst voor het totale gebied Tonselse Veld een maximum snelheid van dertig kilometer per uur kan worden ingesteld. Dat is onder meer mogelijk op basis van de mobiliteitsvisie die juist door de gemeenteraad is vastgesteld.

Er moet nog worden aangetoond dat het plan geen grote invloed heeft op het Natura 2000 gebied en er moet worden voldaan aan het beleid met betrekking tot groen- en natuurinclusief bouwen.

Wijnand Kooijmans

advertentie
advertentie
Afbeelding
Progressief Ermelo en PvdA Harderwijk houden avond over jeugdzorg: veel ervaringen gedeeld 18 minuten geleden
Afbeelding
Omgaan met moeilijke momenten in relaties: liefdeslessen vanuit wetenschap en praktijk 3 uur geleden
Afbeelding
Werkdruk en verzuim kinderopvang hoog, personeel minder tevreden 5 uur geleden
Afbeelding
Theaterwerkplaats Harderwijk viert haar 30-jarig jubileum met vier éénakters 18 uur geleden
Afbeelding
Ingenieursbureau Westenberg uit Harderwijk bestaat 30 jaar: 'Ons werk is vaak onzichtbaar, maar wel van grote waarde' 21 uur geleden
Afbeelding
KRO-NCRV maakt opnames voor 'Petrus in het land' in De Regenboog 21 uur geleden
Afbeelding
Ermelo financieel gezond: accountantskantoor BDO geeft gemeente rapportcijfer 9 22 uur geleden