Afbeelding
Pixabay

Kans van slagen op toewijzen woning in Ermelo is gering

24 januari 2022 om 13:37 Wonen

ERMELO Het aantal woningzoekenden naar een sociale woning stijgt snel in de regio Noord-Veluwe. Uit de woningmarktanalyse van de gemeente Ermelo blijkt dat de slagingskans op het toewijzen van een nieuwe woning maar gering is gedaald. Het aanbod aan sociale woningen is meegestegen met de sterk stijgende vraag.

De gemiddelde koopsom van een woning in de gemeente Ermelo is op dit moment 443.680 euro. Dat is een stijging ten opzichte van de laatste jaren en ligt ook hoger dan het landelijk gemiddelde. Deze ligt op 408.738 euro. Dit heeft, zo blijkt uit de analyse, niet enkel met het feit te maken dat woningen in Ermelo relatief duur zijn. Het heeft ook te maken met het gegeven dat de woningvoorraad in Ermelo uit relatief veel vrijstaande woningen bestaat. 

De stijging van de gemiddelde koopsom ten opzichte van het laatste kwartaal van 2020 is met vier procent in Ermelo echter gering ten opzichte van de landelijk gemiddelde koopsomstijging met twintig procent. Dit heeft tot gevolg dat de gemiddelde koopsom van een woning in Ermelo dichter naar het landelijk gemiddelde is toegegroeid.

In de woonvisie wordt uitgegaan van dertig procent sociale huur en twintig procent sociale koop. Het gaat dan om woningen tot een bedrag van tweehonderdduizend euro. Het aandeel sociale huur in het woningbouwprogramma is met 34 procent hoger dan gepland. De overschrijding is echter wel hard nodig om de in afgelopen jaren ontstane tekorten in te lopen. 

AANDEEL SOCIALE WONINGEN Het aandeel sociale woningbouw kan nog hoger of lager uitvallen omdat van een groot deel van de woningen in de bestaande plannen het exacte woningtype nog niet bekend is, mede omdat veel van deze plannen zich nog in een beginstadium bevinden. Het gaat om 29 procent van de plannen waarvan nog niet bekend is welk soort woningen er precies gebouwd gaan worden.

In de nieuwe woonvisie van de gemeente is opgenomen om 1.060 woningen te bouwen in de periode van 2019 tot 2030. Dat komt neer op gemiddeld 88 woningen per jaar. Er zijn sinds de laatste actualisatie, in begin 2021, plannen voor 129 woningen afgerond. Daarnaast bevinden zich momenteel 412 woningen binnen harde plannen en nog 814 binnen bijna harde plannen.

Het leeuwendeel daarvan moet worden gerealiseerd binnen de herontwikkelingsplannen van het landgoed Veldwijk. Hier kunnen rond de 440 woningen worden gerealiseerd. Indien de komende jaren veel plannen worden gerealiseerd is het aantal van 1.060 woningen mogelijk eerder bereikt dan in 2030.

BELEID Waar in het verleden de woningbouwcijfers binnen de regio Noord-Veluwe vrij hard waren, is er door gewijzigd beleid van de provincie Gelderland de mogelijkheid meer woningen te bouwen dan voorheen gepland. Wel moet de behoefte daaraan worden aangetoond.

Uit de woninganalyse blijkt dat het van belang is strategisch na te denken over het woningbouwprogramma. Op dit moment loopt een onderzoek naar locaties voor grootschalige woningbouw naast inbreiding binnen bestaande bebouwing.

Wijnand Kooijmans

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie