Afbeelding
Foto: Pixabay

Geen sociale woningbouw bij functieveranderingsbeleid

28 december 2021 om 13:13 Politiek

ERMELO Ermelo heeft een aangepast functieveranderingsbeleid. Dat moet de stap voor agrariërs gemakkelijker maken te stoppen met hun bedrijf, de oude stallen af te breken en hiervoor nieuwe woningen te mogen bouwen. De gemeente verwacht dat maximaal tien mensen gebruik gaan maken van de regeling, een veldwerker denkt dat dit er wel vijfentwintig kunnen zijn.

Het besluit kwam niet zonder slag of stoot tot stand. Het grootste meningsverschil spitste zich toe op de vraag of de verordening sociale woningbouw van toepassing moet worden verklaard. Daarin botste Evelien Kars namens Progressief Ermelo met de meeste andere fracties. Ze kreeg uiteindelijk alleen steun van de ChristenUnie.

PLEKKEN Kars vindt het vreemd dat de verordening niet geldt voor het functieveranderingsbeleid. Ervaringen uit de laatste jaren heeft haar geleerd dat zelfs op zeer aantrekkelijke en dure plekken er met projecten met minimaal vijftig procent huurwoningen zijn ingediend door initiatiefnemers. Ze vindt het dan ook onbegrijpelijk dat de meerderheid van de raad op voorhand de kans op vijftig betaalbare woningen laat lopen. Waar alle fracties altijd moord en brand schreeuwen dat er een tekort bestaat aan betaalbare woningen.

De meerderheid schaart zich achter wethouder Laurens Klappe. Die geeft aan dat het functieveranderingsbeleid een ander doel dient dan het bouwen van sociale woningen. Een evaluatie heeft uitgewezen dat door te scherpe regels functieverandering niet of nauwelijks valt te realiseren. Hij kreeg steun voor zijn oproep het amendement van Progressief Ermelo niet te steunen. 

STEUN Het amendement dat was voorbereid door Pieter Stam rond woningsplitsing kreeg wel de steun van alle partijen in de raad. De mogelijkheid hiertoe wordt voorlopig geschrapt uit het functieveranderingsbeleid maar meegenomen in het brede onderzoek naar woningsplitsing. Dat moet uiterlijk komend jaar worden gepresenteerd aan de raad.

De raad kan zich ook unaniem vinden in een motie van Evelien Kars waarin het college wordt opgeroepen te onderzoeken of bij het verlenen van toestemming voor woningbouw dit kan worden geclusterd op één locatie. Hierdoor zou een verdere verstening van het buitengebied kunnen worden voorkomen. Men vindt dat clustering mogelijk moet zijn in het westelijk buitengebied van Ermelo omdat dit ook overeenkomst met het ontwikkelingsperspectief dat is opgesteld voor Horst en Telgt.

De meerderheid van de raad wil dat gekeken wordt of het vergunningsvrij bouwen bij functieverandering kan worden beperkt. Nu mag vergunningvrij 150 vierkante meter aan bijgebouwen worden gerealiseerd. Men vindt dat dit te veel bijdraagt aan de verstening van het buitengebied. Het aantal vierkante meters dat wel mag worden gehanteerd staat, zo zegt Pieter Stam (SGP) niet vast. VVD en BurgerBelangen Ermelo stemden tegen een motie om het vergunningsvrij bouwen aan banden te leggen.

Wethouder Klappe voert de moties uit.

Wijnand Kooijmans

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie