De vergunning voor een berging bij restaurant Lazy Tiger aan de Julianalaan in Ermelo is terecht geweigerd.
De vergunning voor een berging bij restaurant Lazy Tiger aan de Julianalaan in Ermelo is terecht geweigerd. Wijnand Kooijmans

Rechter geeft gemeente Ermelo gelijk: vergunning berging Lazy Tiger terecht geweigerd

25 maart 2023 om 12:00 Rechtbank

ERMELO De vergunning voor een berging bij restaurant Lazy Tiger aan de Julianalaan in Ermelo is terecht geweigerd door het Ermelose college van burgemeester en wethouders.

Tot die conclusie komt de rechtbank Gelderland naar aanleiding van het beroep dat tegen het besluit was aangetekend door het restaurant. De eigenaar heeft nog wel de mogelijkheid tegen de uitspraak van de rechter in beroep te gaan bij de Raad van State.

GEEN VERGUNNING

De berging was gerealiseerd zonder dat de benodigde vergunning was aangevraagd. Dat werd pas in een later stadium alsnog gedaan met als doel het bouwwerk alsnog te legaliseren. Door het college werd 21 mei 2021 geweigerd de vergunning te verlenen. De berging is in strijd met het bestemmingsplan De Driehoek en het college wenst daar niet van af te wijken omdat het bouwwerk niet past in de kruimelregeling van de gemeente. De berging ligt buiten het bouwvlak. 

BOUWVLAK

In eerste instantie werd bezwaar aangetekend bij het college. Op advies van de onafhankelijke commissie bezwaarschriften werd besloten het besluit de vergunning te weigeren in stand te houden. Voor de eigenaar van het restaurant reden in beroep te gaan bij de rechtbank. Men vindt dat het bouwplan wel voldoet aan de beleidsregels omdat de berging binnen het bouwblok is gerealiseerd. 

Volgens de gemeente is er geen sprake van dat een burger mag kiezen of een bouwwerk binnen of buiten een bouwvlak wordt gebouwd. Die mening wordt gedeeld door de rechter. Die is van mening dat er niet wordt voldaan aan de beleidsregels zoals de gemeente die heeft gesteld. 

DWANGSOM

Door het college waren eerder al dwangsommen opgelegd aan Lazy Tiger met als eis dat de berging moest worden verwijderd. Omdat dit achterwege bleef is door het college besloten in totaal negenduizend euro aan dwangsommen in te vorderen. De eis tot verwijderen staat nu nog overeind.

Wijnand Kooijmans

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie