Afbeelding
Jan de Roo

Commentaar: Veel onbesproken

9 september 2021 om 14:01 Opinie

ERMELO Veel uitspraken dat alles beter moet. Dat was het resultaat van de raadsvergadering in Ermelo waarin het onderzoek naar de lang lopende dossiers werd behandeld. Maar wat er nu echt in het verleden is misgegaan blijft grotendeels onbesproken.

Wijnand Kooijmans

Daarmee wordt duidelijk dat de opdracht die de raad heeft meegegeven aan het onderzoeksbureau te mager was. Burgers hadden verwacht dat aan waarheidsvinding zou worden gedaan. Dat echt boven tafel zou komen waar het is misgegaan en wat daarvan de oorzaak is. Het blijkt nu bij de constatering dat er veel mis is gegaan, er een gebrek aan communicatie was men te lang is blijven hangen in de discussie of al dan niet handhavend moest worden opgetreden.

Wellicht dat de gesprekken die nog gevoerd gaan worden met de betrokkenen bij de drie onderzochte dossiers nog iets meer licht op de zaak werpen. Want tussen de conclusies van het rapport en de mening van de betrokkenen bestaat een wereld van verschil. Wie op Facebook kijkt ziet de teleurstelling over de besluiten die de raad heeft genomen. Vooral Progressief Ermelo wordt een te softe opstelling verweten en dat is niet helemaal onterecht. Fractievoorzitter Anneke Knoppert gaf aan dat niet naar het verleden moet worden gekeken maar naar de toekomst, zonder het verleden weg te moffelen. Maar wie niet voldoende lessen leert uit het verleden kan niet volmondig beginnen aan een nieuw beleid.

De zwarte piet wordt in veel gevallen gelegd bij oud-burgemeester André Baars. Dat komt voor velen niet uit de lucht vallen, dat werd vooraf al een beetje aangenomen. Daarom is het jammer dat de gemeenteraad het onderzoeksbureau niet heeft gevraagd de oud-burgemeester het recht op weerwoord te geven. Nu blijft onduidelijk of Baars echt de einzelgänger was, zoals hem wel is toebedacht. Of dat hij zich heeft laten leiden door foute ambtelijke adviezen. Waarmee eventuele fouten van het ambtelijk apparaat ten onrechte met de mantel ter liefde worden bedekt.

De raad wekt nu de indruk dat de kritiek vanuit de samenleving op de inhoud van het onderzoek minder relevant voor hen is. Dat is een gemiste kans om het vertrouwen van de burger in de politiek te herstellen. De enige winst die tijdens het debat is behaald lijkt hem te zitten in de toezegging van het college dat de raad meer bij het afhandelen van de lang lopende dossiers betrokken gaat worden. 

De raad staat nog een lange weg te wachten om het vertrouwen van de burger te herwinnen. Terwijl die tijd er eigenlijk niet is. De gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022 zijn dichterbij dan wellicht wordt beseft. Een raadsenquête had meer aan het licht kunnen brengen. Door deze, na aanvankelijk daarvoor wel te hebben gepleit door het aannemen van een motie, af te schieten wordt de indruk gewekt dat de raad geen behoefte heeft om de waarheid boven tafel te krijgen. Dat kan hen bij het herwinnen van het vertrouwen parten gaan spelen.

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie