Afbeelding
pixabay

Onderzoek dossiers: Veel zaken blijven onbesproken

3 september 2021 om 12:37 Politiek

ERMELO De verwachting is dat alle langlopende dossiers binnen de gemeente Ermelo nog in de huidige raadsperiode kunnen worden afgehandeld met respect naar alle partijen toe. Deze uitspraak deed burgemeester Dorien Burmanje tijdens de beeldvormende vergadering over deze dossiers

Wijnand Kooijmans

De drie betrokkenen bij de dossiers zagen af om in te spreken. Zij vinden dat het rapport van het onderzoeksbureau Necker van Naem onvoldoende recht doet aan hun mening en de inspreektijd om een mening te geven over het onderzoek tekort is. Van het inspreekrecht werd wel gebruik gemaakt door Jobert Oostindie. Hij vraagt zich af of de uitkomsten van het onderzoek aanleiding zijn voor een raadsenquête, zoals oorspronkelijk ook is vastgelegd in de motie welke tot het onderzoek van de dossiers heeft geleid. Ook vraagt hij zich of hoe het kan dat zo’n groot verschil bestaat tussen de uitkomsten die door het bureau zijn gepresenteerd en de standpunten van de betrokkenen bij de dossier. Hij vindt dat het in Ermelo stormt en vraagt zich af wat de raad daaraan gaat doen. Een storm die niet overgaat zolang men wind blijft zaaien. Hoe het komt dat de wind nog steeds waait moet volgens hem worden onderzocht. Ook vraagt hij zich af of met het onderzoek alles boven water is gekomen.

Het college van  burgemeester en wethouders is volgens wethouder Laurens Klappe van mening dat het dossier Bar Twinns inmiddels is gesloten. Voormalig eigenaar Casper Meijbaum denkt hier totaal anders over en is voornemens een rechtszaak tegen de gemeente te starten aan de hand van de uitkomsten van het onderzoek.

Veel partijen zetten vraagtekens bij het feit dat geen wederhoor is gegeven aan voormalig burgemeester André Baars waar in het rapport veel schuld bij hem wordt neergelegd. Het onderzoeksbureau zegt dat dit niet is gedaan omdat dit niet tot hun opdracht behoorde. Wethouder Klappe stelde dat met name ten aanzien van de handhaving tegen bar Twinns Baars als zelfstandig bestuursorgaan heeft gefunctioneerd waar in andere gevallen sprake was van een collegiaal bestuur. De raad vraagt zich af hoe tot driemaal toe besluiten ten aanzien van dit dossier van andere organen door Baars zijn genegeerd.

Nadat het rapport in hoofdlijnen was aangeboden aan de begeleidingscommissie vanuit de raad is nog inspraak gegund aan de wethouders. Die hebben zich echter niet bemoeit met de daadwerkelijke inhoud en de aanbevelingen in het dossiers. Wel is op enkele punten meer duidelijkheid verschaft over een aantal zaken.

Volgens Ronald van Veen van de begeleidingscommissie heeft het onderzoeksbureau voldoen aan de eisen die de raad vooraf heeft gesteld aan het onderzoek. Volgens het onderzoeksbureau is het zaak dat Ermelo de inwoners meer betrekt bij het besturen van de gemeente door hen breed inspraak te geven. Dat moet niet beperkt blijven tot de vaste kern die bezwaren maakt tegen plannen.

Anneke Knoppert (Progressief Ermelo) hekelde nog de afwezigheid van de drie betrokken partijen bij de dossiers. De schuld legt zij bij de Stichting DOEH. Het bestuur van de stichting neemt dat haar kwalijk omdat het besluit tijdens gesprekken met de betrokkenen is overeen gekomen.

Conclusie is dat ook tijdens de beeldvorming veel zaken onbesproken zijn gebleven en deze mogelijk woensdag 8 september aan de orde komen wanneer de raad een definitief oordeel moet vormen over het onderzoeksrapport.

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie