Automobilisten riskeren een boete door, zoals hier, te parkeren op het
middenstuk van het Raadhuisplein in Ermelo.
Automobilisten riskeren een boete door, zoals hier, te parkeren op het middenstuk van het Raadhuisplein in Ermelo. Wijnand Kooijmans

SGP Ermelo niet eens met handhaving parkeren Raadhuisplein: ‘Gemeente moet goede voorbeeld geven’

17 maart 2023 om 08:30 Verkeer en vervoer

ERMELO De fractie van de SGP is het totaal niet eens met het besluit van het college van burgemeester en wethouders dat weer handhavend gaat worden opgetreden tegen het parkeren op het middenstuk van het Raadhuisplein. Het college gaat daarbij, zo geeft Leo van der Velden aan, volledig voorbij aan de parkeernormen.

Hij zegt dat het college de schade aan de fontein van vijftienduizend euro min of meer wijt aan het permanent parkeren. Maar dat niet wordt aangegeven waarop deze veronderstelling is gebaseerd. Hij denkt dat dit ook een gevolg kan zijn van de belasting door marktkramen of gebruik van het Raadhuisplein voor evenementen.

PARKEERBEHOEFTE

De nieuwbouw van de Plusmarkt en de Action is gerealiseerd op een parkeerterrein waardoor plekken zijn vervallen. Voor die verloren gegane meters hadden, zo geeft Van der Velden aan, eigenlijk extra parkeerplaatsen moeten worden gerealiseerd. ,,We weten als fractie al te goed dat deze parkeerplekken door de gemeente Ermelo moeten worden gerealiseerd, maar dat laat onverlet dat er nu al in deze parkeerbehoefte moet worden voorzien.”

BESTEMMINGSPLAN

Het besluit op te treden tegen parkeren in het middenstuk is, volgens Van der Velde, het recht van het college. Maar hij wil dan wel dat per direct de parkeeropgave door de uitbreiding van de Plus en Action op een andere wijze in de directe nabijheid tijdelijk wordt gerealiseerd. ,,Het kan niet zo zijn dan er door de traagheid in de besluitvorming van de gemeente Ermelo een strijdigheid met het bestemmingsplan ontstaat. En in de plaats hiervoor een oplossing wordt geboden dat er gehandhaafd gaat worden op kooplustige inwoners en gasten van ons dorp.”

HANDHAVING PARKEREN LAZY TIGER

Van der Velden wijst erop dat men staat aan de vooravond van het toeristisch seizoen en men graag als gastvrije gemeente te boek blijft staan. Hij vindt dat de gemeente het goede voorbeeld moet geven. ,,Zeker nu er rondom Lazy Tiger door het college keihard wordt gehandhaafd kunnen we onze ogen niet sluiten voor een situatie in de nabijheid van het Huis van Ermelo waarvoor we als gemeente zelf verantwoordelijk zijn.”

Wijnand Kooijmans

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie