Afbeelding
www.pixabay.com

Verplichte ondergrondse parkeergarage Raadhuisplein enige oplossing

30 juni 2022 om 13:50 Nieuwbouw

ERMELO Bij de invulling van de vrij komende locaties aan het Raadhuisplein wordt als strikte voorwaarde gesteld dat in het plan een ondergrondse parkeergarage moet worden opgenomen. Na een ellenlange discussie besloot de raad wel akkoord te gaan met een door het college van burgemeester en wethouders aangedragen compromis dat ook parkeren op het maaiveld kan worden toegestaan.

Het gaat om de plek die deels ingevuld gaat worden met woningbouw door de sloop van twee panden aan het Raadhuisplein en twee panden aan de Stationsstraat. Tijdens de behandeling in de raad van de kaders werden drie amendementen ingediend. Naast het parkeren onder meer als het gaat om de gewenste sociale woningbouw en de invulling van de plint. Een motie van Daniëlle Terpstra (één-Ermelo) rond betere isolatie van de woningen werd door haar ingetrokken. Alle partijen, inclusief college, vinden dat dit al voldoende is vastgesteld in het bouwbesluit. Bovendien mag, zo stelt wethouder Ronald van Veen, een gemeente geen strengere eisen stellen dan wettelijk is toegestaan.

KADERS Alle partijen zijn het er over eens dat de bouw van woningen leidt tot parkeerproblemen. Met uitzondering van CDA en één-Ermelo wordt de verplichte bouw van een parkeergarage dan ook opgenomen in de kaders van de prijsvraag die projectontwikkelaars moet uitdagen te komen met een plan voor de invulling van de vrijkomende locaties.

Jander de Baauw (CDA) vindt dat hierdoor te veel risico wordt genomen dat projectontwikkelaars in een vroeg stadium afhaken als het gaat om het maken van plannen. Hij weet dan ook niet wat de gevolgen zijn van de verplichting een ondergrondse parkeerkelder te bouwen. Daniëlle Terpstra zet ook vraagtekens bij deze verplichting. Mede gezien de enorme kosten die hier mee gemoeid zijn. Ze is bang dat de gemeente uiteindelijk zelf de rekening krijgt gepresenteerd van deze eis. Mede gezien het feit dat wordt vastgehouden aan de woonvisie waarin is opgenomen dat vijftig procent van de woningen in de sociale sector moet worden gerealiseerd.

OPLOSSING Van de coalitiepartijen steunt de ChristenUnie de verplichte bouw van een parkeergarage omdat dit als enige oplossing wordt gezien om parkeerproblemen te voorkomen. Volgens wethouder Ronald van Veen is aan de bouw van een ondergrondse parkeerkelder ook niet te ontkomen. Maar hij wil wel dat projectontwikkelaars de kans wordt geboden parkeren mogelijk te maken op het maaiveld. Hiervoor heeft de gemeente grond beschikbaar aan de achterzijde van het gemeentehuis.

SOCIALE WONINGBOUW Het voorstel de vijftig procent sociale woningbouw als verplichting op te nemen in de kaders werd met twaalf stemmen tegen en negen voor verworpen. Tegen waren de fracties van CDA, één-Ermelo en VVD. De laatste partij ziet liever dat sociale woningbouw op deze locatie helemaal niet verplicht wordt gesteld omdat die zich hiervoor niet leent. 

MAATSCHAPPELIJKE FUNCTIE Ook de verplichte invulling van de plint met een maatschappelijke of commerciële functie haalde geen meerderheid. Waarbij de komst van horeca wordt uitgesloten. Tegen stemden de fracties van CDA, één-Ermelo, ChristenUnie en VVD. Volgens wethouder Ronald van Veen is met in vergevorderd stadium met het Centrum voor Jeugd en Gezin zich hier te vestigen al is de handtekening nog niet gezet.

Wijnand Kooijmans

Afbeelding
Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie