De gebouwen aan het Raadhuisplein die gaan verdwijnen.
De gebouwen aan het Raadhuisplein die gaan verdwijnen. Wijnand Kooijmans

Prijsvraag voor herontwikkelingsplan Raadhuisplein

15 april 2022 om 08:00 Nieuwbouw

ERMELO Voor de invulling van de af te breken gebouwen aan het Raadhuisplein en de Stationsstraat na het gereedkomen van de nieuwe Dialoog wil het college een prijsvraag uitschrijven. 

De gemeenteraad wordt gevraagd hiervoor duidelijke kaders aan te geven. De mogelijkheid om woningen in de sociale sector te bouwen is een punt van discussie voor meerdere partijen in de gemeenteraad. Zij vinden dat sociale woningbouw niet op voorhand moet worden uitgesloten. Indien dit wel gebeurt moet de winnaar van de prijsvraag de ontbrekende sociale woningbouw opnemen in een ander plan of geld storten in het zogenoemde vereveningsfonds dat kan worden ingezet op een andere locatie om meer dan het voorgeschreven percentage sociale woningbouw te realiseren.

MAAIVELD Parkeren vormt voor partijen ook een aandachtspunt. De inschrijvers wordt de mogelijkheid geboden dit op het maaiveld te laten plaatsvinden waarvoor gebruik gemaakt kan worden van gronden dicht bij het pand Boshoek en het gebied tussen de nieuwbouw aan het Raadhuisplein en de in aanbouw sociale huurappartementen op de hoek van de Chevallierlaan. Volgens wethouder Laurens Klappe hoeft dit de waarde van de Boshoek niet aan te tasten. De gemeente wil het liefst dat dit pand in de planvorming wordt meegenomen en nadien kan worden verkocht. De gemeente is eigenaar van het pand. Een parkeergarage is ook een optie, maar deze moet dan wel volledig ondergronds worden gerealiseerd. 

De raad wordt tevens gevraagd de herontwikkeling van het gebied aan te wijzen als locatie waarvoor de raad geen verklaring van geen bedenkingen behoeft af te geven. Voor Bart Willemsen (CDA) was het wel even de vraag of het voorstel op het juiste moment komt omdat een college dat na de verkiezingen wacht op de komst van een nieuw college geacht wordt alleen op de winkel te passen. Terwijl het hier, volgens hem, om een controversieel onderwerp gaat.

DISCUSSIE Daarover wordt verschillend gedacht omdat de discussie wordt gezien als een voorgang in een discussie die al langer wordt gevoerd. In een eerdere motie is aangegeven dat het nieuwe plan een spiegeling moet zijn van de wand aan de overzijde van het Raadhuisplein. Dat is echter niet als zodanig opgenomen in het voorstel. Woningbouw op de benedenverdieping wordt niet als wenselijk gezien omdat dit niet past bij de gewenste levendigheid van het plein en kan leiden tot vreemde voordeuren. Inmiddels heeft het Centrum voor Jeugd en Gezin aangegeven mogelijk belangstelling te hebben om zich in het nieuw te bouwen complex te vestigen. Een andere mogelijkheid is een horecabestemming.

Wijnand Kooijmans

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie