Restaurant Lazy Tiger aan de Julianalaan in Ermelo moet binnen acht weken 29 parkeerplaatsen aanleggen.
Restaurant Lazy Tiger aan de Julianalaan in Ermelo moet binnen acht weken 29 parkeerplaatsen aanleggen. Wijnand Kooijmans

Restaurant Lazy Tiger in Ermelo moet 29 parkeerplaatsen realiseren, anders hangt dwangsom of sluiting boven het hoofd

13 maart 2023 om 20:02 Zakelijk

ERMELO Restaurant Lazy Tiger aan de Julianalaan in Ermelo moet binnen acht weken het volgens het bestemmingsplan vereiste aantal parkeerplaatsen aanleggen. Als niet aan deze voorwaarde wordt voldaan, hangt de eigenaar een dwangsom van tienduizend euro per week boven het hoofd met een maximum van vijftigduizend euro.

Met dit besluit wordt voldaan aan de uitspraak van de rechtbank dat binnen een termijn van zes weken een nieuw besluit moest worden genomen omdat niet was voldaan aan het gelijkheidsbeginsel. De Stichting DOEH heeft handhavend optreden gevraagd van de gemeente. Mogelijkheden aan deze last te voldoen zijn of sluiting van het restaurant of de daadwerkelijke aanleg van de parkeerplaatsen.

MAATVOERING

Bij het restaurant moeten in totaal 29 parkeerplaatsen worden aangelegd die voldoen aan de maatvoering zoals deze zijn opgenomen in de nota parkeernormen van de gemeente Ermelo. Het college vindt een termijn van acht weken voldoende om aan de eisen tegemoet te komen. 

Gelijktijdig is besloten een nieuwe dwangsom op te leggen voor het parkeren op een groenstrook. Hiervoor zijn grasbetonblokken geplaatst. Deze moeten binnen acht weken worden verwijderd. Als hieraan niet wordt voldaan, geldt een dwangsom van vijfduizend euro per week met een maximum van vijfentwintigduizend euro. 

GEEN AFKOOPSOM

Zowel wat betreft de sluiting van het restaurant als het weghalen van de grasbetonblokken wordt aangegeven dat de dwangsommen niet als een afkoopsom mogen worden gezien. Als niet aan de voorwaarden van de gemeente wordt voldaan, wordt hierover een nieuw besluit genomen. De wel aanwezige parkeerplaatsen voldoen, zo geeft de gemeente aan, ook niet aan de eisen, zoals deze zijn voorgeschreven binnen het bestemmingsplan De Driehoek.

NEK OMGEDRAAID

De vraag of het restaurant met deze uitspraak de nek wordt omgedraaid, vindt wethouder Sarath Hamstra te scherp gesteld. Dit vanwege het feit dat er nauwelijks mogelijkheden heden zijn het vereiste aantal parkeerplaatsen te realiseren. Hamstra geeft aan dat nu eenmaal moet worden voldaan aan alle geldende regels. ,,Als overheid mogen wij ervan uit gaan dat dit binnen de bedrijfsvoering is geregeld. Als overheid zijn we gebonden op te treden tegen overtredingen.”

Volgens burgemeester Hans van Daalen is er wel gesproken met Gertjan Tomassen over het besluit. Hierin is hem gewezen op de uitspraak van de rechter en de maatregelen die de gemeente naar aanleiding daarvan moet nemen. Hij benadrukt dat er geen verband bestaat tussen het dossier Lazy Tiger en het dossier Tomassen Duck-To dat eigendom is van Tomassen.

GESPREK STICHTING DOEH

De Stichting DOEH is gevraagd of zij bereid zijn met de eigenaar van het restaurant in gesprek te gaan. Die beraden zich daarop, zo geeft Van Daalen aan. Dat hij het gesprek met Tomassen heeft gevoerd komt voort uit het feit dat het dossier rond Lazy Tiger vele facetten en portefeuilles raakt. ,,Het kwam in de agenda’s het beste uit dat ik het gesprek voerde.”

Eerder waren al conflicten rond een bijgebouw en de toegangsdeur. Ook hierin werden door de gemeente dwangsommen opgelegd.

Wijnand Kooijmans

In een eerdere berichtgeving van deze krant werd gemeld dat Lazy Tiger de deuren zou moeten sluiten totdat de parkeerplaatsen zijn gerealiseerd. Dit is niet het geval. Sluiting is één van de opties, de andere is de parkeerplaatsen binnen die acht weken aan te leggen om het restaurant open te houden.

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie