Raad van State verwerpt verzoek van gemeenteraad Ermelo. Raad moet nieuw besluit nemen over de openbaarmaking van de gespreksverslagen rond vertrek Baars.
Raad van State verwerpt verzoek van gemeenteraad Ermelo. Raad moet nieuw besluit nemen over de openbaarmaking van de gespreksverslagen rond vertrek Baars. Pixabay

Verslagen rond vertrek Baars mogelijk alsnog openbaar, Raad van State verwerpt verzoek raad Ermelo

6 november 2022 om 16:25 Rechtbank

ERMELO Door de gemeenteraad van Ermelo moet voor het eind van deze maand een nieuw besluit worden genomen over het al dan niet openbaar maken van de gespreksverslagen rond het vertrek van voormalig burgemeester André Baars. Dat is bepaald door de voorzieningenrechter van de Raad van State.

Door de raad is beroep aangetekend tegen de uitspraak van de rechtbank in een zaak die was aangespannen door Bestuurlijk Ermelo. Die eist onder meer de verslagen in te mogen zien van de gesprekken met de fractievoorzitters van de destijds in de raad vertegenwoordigde partijen. Die waren mede aanleiding voor Baars om ontslag te nemen. De vraag om openbaarheid betreft overigens alle stukken.

VERZOEK De raad wees het verzoek af. De rechtbank liet echter niets heel van het argument van de raad dat openbaarmaking de persoonlijke levenssfeer van Baars te veel raakt en hem problemen kan bezorgen bij het vinden van een nieuwe baan. Daarbij was de rechter tevens van mening dat na het vertrek van Baars al teveel op straat is komen te liggen om het argument van de raad in stand te kunnen houden. Tijdens een besloten vergadering besloot de huidige raad in beroep te gaan tegen de uitspraak van de rechter. Waarbij vergeten werd de geheimhouding te bekrachtigen tijdens de daarop volgende raadsvergadering. Dat is verplicht op grond van een artikel in de gemeentewet.

VONNIS Door de raad werd tevens een voorlopige voorziening aangevraagd bij de Raad van State om zo het vonnis van de rechtbank niet uit te hoeven voeren. Dat is nu slecht afgelopen voor de raad. De voorzieningenrechter vindt dat een onderbouwing van het besluit om de stukken niet openbaar te maken ontbreekt. De rechter is van oordeel dat de hoofdregel is dat uitspraken moeten worden gevolgd. Hij vindt het van belang voor een efficiënte en finale afhandeling van de zaak dat het nieuwe besluit en de aangevallen uitspraak beide in de bodemprocedure door de Raad van State moeten kunnen worden beoordeeld.

BESLUIT De raad heeft, zo is de voorzieningenrechter van mening, niet onderbouwd waarom een termijn tot 21 december nodig is om een nieuw besluit te kunnen nemen. Dat maakt dat hij vindt dat de raad voor 30 november nu alsnog een besluit moet nemen. Of dat leidt tot het openbaar worden van de stukken is niet aan te geven. De raad kan ook besluiten dat het openbaar maken van de stukken achterwege blijft tot in hoger beroep door de Raad van State een uitspraak is gedaan. De uitspraak kan wel gezien worden als een indicatie dat de voorzieningenrechter de argumenten van de rechtbank deelt.

Wijnand Kooijmans

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie