Afbeelding
Pixabay

Rechtbank doet uitspraak, geheime stukken alsnog openbaar

Rechtbank

ERMELO Door de gemeenteraad moeten mogelijk alsnog verslagen openbaar worden gemaakt van de vertrouwelijke gesprekken die zijn gevoerd rond het functioneren van voormalig burgemeester André Baars. Dat is het gevolg van een uitspraak van de rechtbank Gelderland.

De eis de stukken openbaar te maken was ingediend door het Initiatief Bestuurlijk Ermelo. Het gaat om gesprekken van de door de raad ingestelde klankbordgroep met de toenmalige wethouders, Baars, de gemeentesecretaris en de commissaris van de koning, John Berends.

De rechter heeft geoordeeld dat de gronden waarop de gemeenteraad het besluit heeft genomen de stukken geheim te houden niet rechtmatig is. De raad moet nu binnen een termijn van acht weken alsnog een nieuw besluit nemen over het openbaar maken van de stukken. Daarbij moet rekening worden gehouden met de overwegingen van de rechtbank.

GEVOLGEN De raad stelt zich op het standpunt dat het openbaar maken van de verslagen kan leiden tot ongewenste publiciteit rond de oud-burgemeester op internet. Met het gevaar dat die alsnog verantwoording moet afleggen over zijn functioneren. Dat heeft hij tot nu toe niet omdat hij vrijwillig is vertrokken.

Bovendien kan het openbaar worden van de stukken Baars belemmeren bij het vinden van een nieuwe baan. De raad vindt dat te veel inbreuk wordt gemaakt op de persoonlijke levenssfeer van Baars en dit hem onevenredig kan benadelen of schade opleveren.

EENZIJDIG Bestuurlijk Ermelo wil over de stukken beschikken omdat zij vinden dat ten onrechte eenzijdig naar de oud-burgemeester als schuldige aan de bestuurscrisis is gewezen. De klankbordgroep heeft naar hun mening het vertrouwen in de burgemeester opgezegd zonder dat daarvoor mandaat te hebben. Daardoor is geen inhoudelijke discussie meer gevoerd in de raad. Baars was van mening dat er geen basis meer was om verder te gaan.

Volgens woordvoerder Nico Poolen van de eisende partij probeert de raad de eigen rol en die van de toenmalige wethouders onder de pet te houden en is daardoor de toenmalige burgemeester al beschadigd. In de eis speelt mee dat de raad de vertrouwelijkheid niet heeft bekrachtigd.

BELETSEL De rechtbank is van oordeel dat er geen beletsel bestaat de verslagen openbaar te maken.  Voor de rechter is duidelijk dat er niet alleen met maar ook over de burgemeester is gesproken. Hierbij wordt het van belang gevonden dat enige informatie al bekend is geworden bij het grote publiek. 

Volgens de rechtbank kan het openbaar maken van de reeds bekende informatie een betrokkene minder schaden dan informatie die in het geheel nog niet bekend is. De rechtbank vindt dat de raad dit aspect ten onrechte niet heeft meegenomen in het besluit de stukken geheim te houden.

Wijnand Kooijmans

advertentie
advertentie
Afbeelding
Progressief Ermelo en PvdA Harderwijk houden avond over jeugdzorg: veel ervaringen gedeeld 34 minuten geleden
Afbeelding
Omgaan met moeilijke momenten in relaties: liefdeslessen vanuit wetenschap en praktijk 4 uur geleden
Afbeelding
Werkdruk en verzuim kinderopvang hoog, personeel minder tevreden 5 uur geleden
Afbeelding
Theaterwerkplaats Harderwijk viert haar 30-jarig jubileum met vier éénakters 18 uur geleden
Afbeelding
Ingenieursbureau Westenberg uit Harderwijk bestaat 30 jaar: 'Ons werk is vaak onzichtbaar, maar wel van grote waarde' 21 uur geleden
Afbeelding
KRO-NCRV maakt opnames voor 'Petrus in het land' in De Regenboog 22 uur geleden
Afbeelding
Ermelo financieel gezond: accountantskantoor BDO geeft gemeente rapportcijfer 9 22 uur geleden