Christelijk College Groevenbeek Putten
Christelijk College Groevenbeek Putten C.C. Groevenbeek

Motie VVD voor havo/vwo-onderwijs in Puttense vestiging van Groevenbeek haalt het niet

18 september 2023 om 11:52 Politiek

ERMELO/PUTTEN Bij het christelijk college Groevenbeek in Ermelo bestaat geen belangstelling het onderwijs in de vestiging in Putten uit te breiden met havo/vwo. Los van de vraag of hiervoor ooit toestemming zou worden verkregen van de minister van onderwijs, omdat de afstand tussen beide schoolgebouwen niet veel meer dan drie kilometer bedraagt.

Alle partijen in de Puttense raad vinden het belangrijk dat er voortgezet onderwijs in Putten blijft worden gegeven. En snapt dat het inmiddels vijftig jaar oude gebouw toe is aan een gedeeltelijke renovatie en deels nieuwbouw. Dat maakt dat er ook geen bezwaar bestaat tegen een krediet van een miljoen euro om de plannen hiervoor voor te bereiden. Een opmaat tot een uitgave van uiteindelijk achttien miljoen euro.

DISCUSSIE

Daarover ging de discussie in de raad dan ook niet. Dat uiteindelijk toch bijna een uur nodig was voor de behandeling van het voorstel, was een gevolg van twee moties die werden ingediend door Albert de Bruin namens de VVD. Zoals deze partijen ook nog wel enkele andere vragen had zoals het waarborgen van niet stijgende bouwkosten.

Voor De Bruin is het vreemd dat geen enkele afspraak is gemaakt over een vergoeding die Groevenbeek moet betalen wanneer de school besluit vroegtijdig uit Putten te vertrekken. Dat brengt volgens hem het risico mee dat gemeenschapsgeld door het toilet wordt gespoeld. Hij heeft berekend dat de plannen van de school de inwoners 750 euro per persoon kost.

STEUN

Alleen Wij Putten leek aanvankelijk open te staan voor een motie waarin werd gevraagd in de overeenkomst met de school expliciet de financiële consequenties van een vroegtijdig vertrek op te nemen. Wethouder Sander van Nieuwenhuizen gaf aan dat deze motie voor het college van burgemeester en wethouders niet uitvoerbaar is. Zo’n afspraak mag wettelijk niet. Putten heeft al het uiterste bedongen in de samenwerkingsovereenkomst met Groevenbeek, zo hield hij de raad voor.

Indien de school stopt, dan vervalt het gebouw aan de gemeente. Het is de gemeente niet toegestaan daarvoor een vergoeding te vragen. De Bruin blijft het vreemd vinden, maar zag geen andere mogelijkheid dan de motie in te trekken.

MOTIE

De tweede motie had betrekking om in samenspraak met Groevenbeek te onderzoeken hoe in Putten havo/vwo-onderwijs kan worden gerealiseerd. Van Nieuwenhuizen gaf aan dat, naar aanleiding van de discussie over dit onderwerp, inmiddels ambtelijk een gesprek is gevoerd met het Ermelose college. Daar blijkt geen interesse te zijn voor uitbreiding van het onderwijs in Putten. Er zijn ook onderling afspraken gemaakt die een concurrentiestrijd tussen beide scholen moet voorkomen.

De enige steun voor de VVD kwam van Wij Putten. Voor andere partijen speelt mee dat de gemeente hierover geen enkele zeggenschap heeft, uitbreiding extra geld kost en de korte afstand tussen beide scholen verwaarloosbaar is.

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie