Museum Het Pakhuis dreigt het zwaarst te worden getroffen door de bezuinigingsvoorstellen van gemeente Ermelo. Foto: tentoonstelling MuseumHet Pakhuis.
Museum Het Pakhuis dreigt het zwaarst te worden getroffen door de bezuinigingsvoorstellen van gemeente Ermelo. Foto: tentoonstelling MuseumHet Pakhuis. Museum Het Pakhuis

Halvering subsidie Museum Het Pakhuis, kwart minder voor sport: bezuinigingen Ermelo in aanloop naar 2027

25 mei 2023 om 11:58 Politiek

ERMELO Museum Het Pakhuis dreigt het zwaarst te worden getroffen door de bezuinigingsvoorstellen die door het college van burgemeester en wethouders worden gedaan om de begrotingen voor de komende jaren sluitend te maken.

Waar het museum nu 210.000 euro aan subsidie ontvangt wordt voorgesteld dit bedrag te halveren naar 105.000 euro. Hieraan wordt de voorkeur gegeven boven het toepassen van de zogenoemde kaasschaafmethode waarbij bijvoorbeeld alle culturele instellingen in mindere mate worden gekort op hun huidige subsidiebedragen.

FINANCIEEL RAMPJAAR 2027

Het is echter aan de politiek een besluit te nemen, zo geeft Arie Teeuw aan. Hij is van J.E.Consultancy, één van de twee bureaus die door het college zijn ingeschakeld. Naast Het Pakhuis moet ook de sport flink inleveren. Uit onderzoek blijkt dat de gemeente Ermelo flink bijdraagt aan sport ten opzichte van vergelijkbare gemeenten en op dit punt weinig bijdrage vraagt van de deelnemers. Met het rampjaar 2027 in het vooruitzicht wanneer Ermelo structureel ruim vier miljoen euro minder dreigt te ontvangen uit het Gemeentefonds moet er flink worden bezuinigd. Het gaat in totaliteit om negen miljoen euro wil Ermelo ook het gewenste nieuwe beleid kunnen uitvoeren.

ERMELO DUURSTE GEMEENTE NOORD VELUWE 

Conclusie van onderzoek is dat Ermelo relatief een hoog bedrag aan onroerend zaakbelasting vraagt van de inwoners. Maar ook van ondernemers. Dat maakt dat het geen aanbeveling verdient hieruit hogere inkomsten te behalen. Henri Luitjes (één-Ermelo) vraagt zich af waarom Ermelo op dit punt de duurste gemeente op de Noord Veluwe is en vijf kilometer verderop Putten de goedkoopste is. Een duidelijk antwoord daarop kan niet worden gegeven. Al vindt Leo van der Velden (SGP) wel dat omliggende gemeenten meeprofiteren van voorzieningen in Ermelo. Zo treft de voetbalvereniging FC Horst veel leden aan uit Harderwijk terwijl veel Puttense ouders hun kinderen naar voortgezet onderwijs sturen in Ermelo. Overigens heeft het christelijk college Groevenbeek ook veel leerlingen uit Zeewolde.

HOGE UITGAVEN GEMEENTE ERMELO

Het onderzoek wijst ook uit dat Ermelo relatief hoge uitgaven heeft ten opzichte van vergelijkbare gemeenten. Dit op meerdere terreinen, zoals sport, cultuur en burgerzaken. Om de gewenste bezuinigingen te behalen stelt het college de raad voor tien procent te bezuinigen op de wegen. Het betreft dan onder meer het onderhoud. Berekend is dat het invoeren van betaald parkeren de gemeente zeshonderdduizend euro aan inkomsten kan opleveren. Het college heeft besloten deze mogelijkheid voorlopig op de reservelijst te zetten. 

SUBSIDIE SPORTVERENIGINGEN

De subsidies aan sportverenigingen worden, zo wordt voorgesteld met vijfentwintig procent verlaagd. Dat levert de gemeente een financieel voordeel op van zevenhonderdduizend euro. Kritisch is ook gekeken naar de deelname aan het samenwerkingsverband Meerinzicht met Harderwijk en Zeewolde. Berekend is dat om aan de taken voor Ermelo te voldoen twintig full time banen minder nodig zijn. Hierover worden wel harde onderhandelingen verwacht met de beide andere gemeenten.

Wijnand Kooijmans
Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie