Volgens de rechtbank zijn niet alle vergunningen van het bedrijf op orde
Volgens de rechtbank zijn niet alle vergunningen van het bedrijf op orde Wijnand Kooijmans

Raad verwijt college Ermelo achterhouden van informatie rond dossier Tomassen Duck-To

22 mei 2023 om 19:00 Politiek

ERMELO Het is in de raad Ermelo tot een botsing gekomen tussen Evelien Kars (Progressief Ermelo) en wethouder Hugo Weidema. De laatste verweet de fractievoorzitter van de oppositiepartij een niet relevante vraag aan het college van burgemeester en wethouder te stellen. Dat had betrekking op het al dan niet juist informeren van de raad rond eendenslachterij Tomassen Duck-To.

Inzet was de beantwoording van vragen van Progressief Ermelo en HEE22 over het voorstel van het college de behandeling van de zienswijzennota rond de vergunningaanvraag van het Ermelose bedrijf in te trekken. Kars en Han Wilhelm (HEE22) zetten vraagtekens bij de handelwijze van het college als het gaat om het informeren van de raad.

ONAFHANKELIJK ADVIES MARCEL SOPPE 

Het college had namelijk al wel een concept antwoord ontvangen van de onafhankelijke deskundige Marcel Soppe rond de al dan niet bestaande noodzaak een onderzoek in te stellen naar de gevolgen voor natuur en milieu (de zogenoemde MER-rapportage) rond de vergunningaanvraag. Maar dat is niet gedeeld met de raad voor het bespreken van het voorstel de behandeling in te trekken.

ACHTERHOUDEN VAN INFORMATIE

Beide fractievoorzitters van de oppositiepartijen zijn kritisch over het in hun ogen achterhouden van relevante informatie. Het college deed dat in de beantwoording min of meer af met de opmerking dat hierover geen vragen waren gesteld over het advies bij de behandeling van het voorstel. ,,Maar hoe kunnen wij vragen stellen over een advies dat wij niet kennen”, aldus de verbolgen Kars. ,,Wij wisten niet eens dat het college ook advies aan Soppe had gevraagd.” Die was als deskundige ingeschakeld door de raad.

RELEVANTE INFORMATIE

De herhaling van de opmerking van Weidema dat geen vragen waren gesteld bij de behandeling schoot Kars in het verkeerde keelgat. ,,Wij maken wel uit wat relevant is of niet.” Weidema blijft bij de mening dat de raad juist is geïnformeerd omdat de antwoorden aan hen zijn verstrekt zodra deze officieel door Soppe aan het college waren beantwoord. ,,Wij willen alle openheid betrachten, meer is het niet.”

ROUTEKAART BEHANDELING DOSSIER TOMASSEN

Inmiddels heeft het college de raad een routekaart aangeboden rond de behandeling van het dossier Tomassen. Streven van het college is het nieuwe onderzoek naar de gevolgen voor natuur en milieu van de door Tomassen gewenste uitbreiding nog voor de zomer te behandelen.

AANVULLEND ONDERZOEK

Indien uit het aanvullende onderzoek blijkt dat voor de vergunningaanvraag geen verder onderzoek nodig is, dan wordt het voorstel rond de noodzakelijke verklaring van geen bezwaar en de zienswijzenota over de ingediende bezwaren opnieuw aan de raad aangeboden. Indien wel extra onderzoek nodig is, wordt de behandeling uitgesteld tot de resultaten daarvan bekend zijn.

Voor de zomer wil het college verder de vergunningprocedures over het transport en opslag afwikkelen. Dat geldt ook ten aanzien van de procedures die lopen tot de dwangsommen die door het college zijn opgelegd ten aanzien van de werktijden, verkeersbewegingen en geluid.

Wijnand Kooijmans
Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie