Stukken rond het verplaatsen van Tomassen Duck-To naar een nog te realiseren eco-park worden deels openbaar gemaakt.
Stukken rond het verplaatsen van Tomassen Duck-To naar een nog te realiseren eco-park worden deels openbaar gemaakt. Pixabay

Meer openheid rond verplaatsen Tomassen Duck-To naar eco-bedrijventerrein Ermelo

24 maart 2023 om 17:00 Politiek

ERMELO Een verzoek van de Stichting DOEH om, in het kader van de wet openbaarheid alle stukken te ontvangen rond het verplaatsen van Tomassen Duck-To naar een nog te realiseren eco-park, wordt deels gehonoreerd. 

Een zoektocht binnen de gemeentelijke organisatie heeft een aantal documenten opgeleverd die volgens het college van burgemeester en wethouders passen binnen het verzoek. Een deel van die stukken is al openbaar gemaakt. 

TELEFOONGESPREKKEN

Van de telefoongesprekken wordt aangegeven dat niet is te herleiden of deze al dan niet over het eco-park zijn gegaan. Deze worden dan ook niet verstrekt. De namen van ambtenaren en derden worden geschrapt voor zover het geen collegeleden zijn. 

ZIENSWIJZE TOMASSEN

Omdat het gaat om stukken waarbij ook derden zijn betrokken is een zienswijze gevraagd aan Tomassen. Het bedrijf is van mening dat de documenten niet, dan wel niet ongelakt kunnen worden verstrekt omdat de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer en de beveiliging van personen en bedrijven in het geding is. Het bedrijf kan in beroep tegen het openbaar maken van de stukken.

Wijnand Kooijmans

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie