Afbeelding
Pixabay

Gemeente Ermelo komende twee jaar financieel gezond

21 april 2022 om 11:55 Politiek

ERMELO De financiële positie van de gemeente Ermelo is voor dit jaar en komend jaar niet slecht. Voor dit jaar wordt een overschot verwacht van 1.248.000 euro. Voor 2023 wordt een positief saldo verwacht van 701.000 euro.

Voor de twee jaren daarna moet het nieuw aan te treden college van burgemeester en wethouders wel op zoek naar mogelijkheden om de dan geraamde tekorten weg te werken. In 2024 wordt het tekort geraamd op 808.000 euro, in het jaar daarna op 1.699.000 euro.

WINSTWAARSCHUWING Waarbij wethouder Wouter Vogelsang tijdens de behandeling in de oordeelsvormende vergadering direct wel een winstwaarschuwing aan de raadsleden wil meegeven. Het gaat dan om de prijsstijging van materialen die naar schatting tussen de tien en dertig procent komt te liggen. Dat heeft grote gevolgen voor de geplande nieuwbouw van scholen omdat het Rijk alleen maar een vaste prijs per vierkante meter vergoedt die niet op de prijsstijging is aangepast.

Waar de scholen in slechte staat verkeren en de gemeente de plicht heeft te zorgen voor goed onderwijs in goede gebouwen. Niet bouwen is dan voor de wethouder ook geen optie. Maar Vogelsang wil wel gezegd hebben dat na de coronacrisis dit de volgende crisis kan zijn. ,,We lopen nu van crisis naar crisis”, zo geeft hij aan. Het kan volgens hem niet zo zijn dat het Rijk niet met extra geld over de brug komt voor de gemeenten.

RAPPORTAGE Het onderwerp kwam aan de orde tijdens de bespreking van de bestuursrapportage waarin de meest actuele financiële cijfers zijn opgenomen en de gevolgen daarvan voor de in- en uitgaven van de gemeente. Waar de meeste partijen de rapportage als hamerstuk in de raad wilden behandelen, houdt één-Ermelo de mogelijkheid open in de raad nog met wijzigingsvoorstellen (amendementen) of moties te komen. Voor hen is alles nog niet duidelijk genoeg.

Uit het antwoord op schriftelijke vragen van Progressief Ermelo over de opvang van vluchtelingen blijkt dat de gemeente verwacht op korte termijn opvangcapaciteit te kunnen realiseren voor minimaal 150 vluchtelingen uit Oekraïne. Onder meer hebben gesprekken plaatsgevonden met de eigenaren van twee recreatieparken over het beschikbaar stellen van woningen en met de diaconie van de Hervormde gemeente. Op korte termijn vindt ook nog een gesprek met UWOON plaats.

BUDGET Voor het samen ondernemen in Ermelo blijkt dat voor de plannen met het Tonselse Veld aanvullend budget nodig is. Volgens het college van burgemeester en wethouders heeft dit geen consequenties voor de uitvoering van het bestemmingsplan. Initiatieven in het gebied kunnen wel gevolgen hebben in de vorm van een toename van verkeer op de Harderwijkerweg. Dat maakt dat met de provincie Gelderland moet worden besproken in hoeverre de initiatieven voor hen aanvaardbaar zijn.

Wethouder Vogelsang gaat bekijken of kleine verbeteringen alvast wel kunnen worden uitgevoerd. Voor de definitieve besluitvorming in de raad komt hij daar schriftelijk op terug. Het gaat dan bijvoorbeeld om bankjes, borden en netheid. Op de langere termijn gaat onder meer bekeken worden of de invoering van een snelheid van dertig kilometer per uur haalbaar is.

Wijnand Kooijmans

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie