Windmolen
Windmolen Pixabay

Provincie verder met windpark ondanks 140 zienswijzen

Duurzaamheid

ERMELO De weerstand tegen de plannen voor de aanleg van een windpark langs rijksweg A28 is voor de provincie Gelderland geen reden te stoppen met de voorbereidingen hiervoor. Tegen het plan zijn in totaal 140 zienswijzen ingediend. 

Door de provincie Gelderland wordt in een reactienota aangegeven dat windenergie ook een maatschappelijk belang dient. Het gaat dan om voldoende duurzaam opgewekte energie. Het wordt als een taak van de overheid gezien die belangen te dienen en daarbij de verschillende belangen tegen elkaar af te wegen. Hierbij worden uiteindelijk ook de belangen van de omgeving betrokken. 

Streven is dat niet dat iedereen het met elkaar eens is, maar dat alle belangen een stem krijgen en worden gewogen. Op basis van die afweging wordt, zo geven Gedeputeerde Staten van Gelderland aan, een keuze gemaakt voor een opstelling van een windpark die het beste past in het gebied. Op dat plan is de nodige inspraak mogelijk en kan eventueel bezwaar worden gemaakt via het indienen van een zienswijze. 

EIGEN NORMEN Bij de komst van het windpark wil de provincie de eigen normen hanteren voor geluid, slagschaduw en externe veiligheid. Door indieners van zienswijzen is gevraagd te wachten tot de landelijke normen bekend zijn. Aangegeven wordt dat men ziet dat de lokale normen onzekerheid met zich meebrengen. Maar dat men als provincie geen verdere vertraging meer kan accepteren omdat de klimaatcrisis steeds meer zichtbaar en merkbaar is. Gezegd wordt dat alles in het werk moet worden gesteld om de opwarming van de aarde tegen te gaan.

WAARDEVERMINDERING Indien waardevermindering van woningen plaatsvindt, kan een verzoek tot planschade worden ingediend. Het schadebedrag komt voor rekening van ProWind als ontwikkelaar van het windpark. Die heeft al laten weten onderzoek te doen naar planschade zodra de voorkeursvariant bekend is voor de plaatsing van de windmolens. Vijf hiervan komen volgens plan op Ermelo’s grondgebied, de zesde op grondgebied van Putten. Mensen die schade lijden moeten wel persoonlijk om vergoeding vragen. ProWind wil een vergoeding voor omwonenden beschikbaar stellen. Hierover zijn nog geen definitieve afspraken gemaakt. 

GEVOLGEN NATUUR Indieners van zienswijzen hebben aangegeven ook liever te wachten tot het onderzoek naar de gevolgen voor natuur en milieu bekend zijn omdat er dan mee duidelijkheid is over de effecten van het plan. Aangegeven wordt dat de wespendief speciale aandacht heeft. Aangegeven wordt voor de instandhouding van deze vogel een beperkt aantal windmolens wordt toegestaan in de zone van één tot acht kilometer rond de Veluwe. Tevens kan bepaald worden dat op bepaalde tijden de windmolens stil moeten worden gezet.

Verschillende indieners van zienswijzen hebben zorgen over de gezondheidseffecten van plaatsing van windmolens. Beloofd wordt dat hieraan de nodige aandacht wordt gegeven. Ten aanzien van de opmerking dat de molens in een weidevogelgebied worden geplaatst stelt het Gelders college dat Provinciale Staten al in 2021 hebben besloten dit gebied als zodanig op te heffen. Het voldeed nog maar beperkt aan de randvoorwaarden als weidevogelgebied.

Wijnand Kooijmans

advertentie
advertentie
Afbeelding
Brochure ‘Samen ouder worden in Ermelo’ uitgereikt door burgemeester Van Daalen 9 minuten geleden
Afbeelding
Bestel oliebollen bij ziekenhuis St Jansdal voor het goede doel: Gezinshuis van Zundert in Ermelo 2 uur geleden
Afbeelding
CBS: onzekerheid horecabedrijven over voortbestaan toegenomen 4 uur geleden
Afbeelding
The Lether Family heeft duizenden volgers: ‘Ik deel ook berichten over heftige momenten’ 15 uur geleden
Afbeelding
Wildproeverij met Harderwijkse bands en speciaalbier bij Stichting Onderstroom in Harderwijk 16 uur geleden
Afbeelding
36 maanden celstraf geëist tegen 19-jarige hoofdverdachte overval Fletcher Hotel in Putten 17 uur geleden
Afbeelding
Gert staal zoekt het verhaal achter oude foto’s uit Ermelo: wie is de jongen op de melkbus? ERMELO TOEN 18 uur geleden
advertentie
advertentie

Regiotreffers

Logo
advertentie