Afbeelding
Pixabay

Provincie zet licht op groen: windpark komt er ondanks wespendief

22 april 2022 om 09:11 Duurzaamheid

ERMELO De aanwezigheid van de wespendief hoeft geen belemmering te zijn voor de realisering van het Windpark Horst en Telgt. Wel zullen technische voorzieningen noodzakelijk zijn.

Dat stelt het Gelders college van gedeputeerde staten die heeft aangegeven een provinciaal inrichtingsplan te gaan voorbereiden. Het gaat om de plaatsing van in totaal zeven windmolens waarbij er één op grondgebied van de gemeente Putten komt te staan. Initiatiefnemers zijn Prowind, de werkgroep Duurzame Energie van de buurtvereniging Horst en Telgt en energiecoöperatie Veluwe Energie. Het windpark is gepland langs rijksweg A28.

VOORWAARDEN In het provinciaal plan worden de voorwaarden opgenomen voor het windpark en in de procedure worden ook vergunningen voorbereid met regels over geluid, slagschaduw en externe veiligheid. Ook komt er een volledig onderzoek naar de gevolgen voor natuur en milieu die de plaatsing van de windmolens met zich meebrengt.

In de komende periode gaat de provincie, samen met de gemeenten Ermelo en Putten, initiatiefnemers en betrokkenen uit het gebied toewerken naar een voorkeursalternatief voor het windpark. De eerste stap hiervoor is het ter inzage leggen van het concept van de onderzoeksagenda voor het milieuonderzoek en het publiceren van onder meer de mogelijkheden voor participatie door inwoners.

NAJAAR De verwachting is dat het voorkeursalternatief in het najaar van 2022 kan worden vastgesteld. Daarna komt de fase van het opstellen van een concept-inpassingsplan waartegen bezwaren kunnen worden ingediend. De Provinciale Staten van Gelderland zouden dan in het voorjaar van 2023 een definitief besluit kunnen nemen.

In het plan wordt er naar toegewerkt dat de aanwezigheid van de wespendief gegarandeerd blijft.

Wijnand Kooijmans

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie