Impressie windmolens Horst en Telgt bij de A28.
Impressie windmolens Horst en Telgt bij de A28. Eigen foto

Bijeenkomsten over Windpark Horst en Telgt

9 februari 2022 om 12:06 Politiek

ERMELO/PUTTEN De ontwikkeling van windpark Horst en Telgt zit nu in een overgangsmoment. De planvormingsfase komt binnenkort tot een einde, waarna de procedures met de overheden van start zullen gaan. Hiervoor hebben natuurlijk al andere besluiten plaatsgevonden die het gebied Horst en Telgt als zoekgebied voor windenergie aanmerken, zoals de provinciale omgevingsvisie, de Regionale Energiestrategie (RES) 1.0, en het behandelde principeverzoek. 

Maar, er moet nog veel gebeuren voordat er een officieel verzoek ingediend kan worden. Over de stand van zaken van het project, de keuzes tot nu toe, wie welke keuzes maakt en het vervolg willen Prowind en de gemeenten belangstellenden graag bijpraten in een gezamenlijke online bijeenkomst. Om deze reden houdt Prowind samen met de gemeente Ermelo een aantal online informatiebijeenkomsten voor de lokale en wijdere omgeving. Alle inwoners van Ermelo en Putten zijn van harte welkom om deze bijeenkomst bij te wonen.

Tijdens de bijeenkomst wordt het project toegelicht. Prowind zal informatie verstrekken over het project. Hierna geeft de gemeente Ermelo een toelichting over de aanleiding van het project en het proces tot nu toe. Ook schetst de gemeente een beeld over het vervolg. Tot slot is er ruimte voor de beantwoording van vragen.

Naar aanleiding van de nog steeds geldende Covid maatregelen, is gekozen voor online bijeenkomsten. Inwoners die hier niet aan mee kunnen doen, wordt de gelegenheid gegeven om op een later tijdstip (wanneer dit weer kan) een fysieke bijeenkomst bij te wonen. Is online geen optie, neem dan contact op via telefoonnummer 06-2874 9102.

Belangstellenden kunnen zich aanmelden voor de bijeenkomsten die gehouden worden op dinsdag 15 februari van 19.00 uur tot 21.00 uur, donderdag 17 februari van 19.00 uur tot 21.00 uur, vrijdag 18 februari van 10.00 uur tot 12.00 uur of op vrijdag 18 februari van 13.00 uur tot 15.00 uur via het emailadres meijer@prowind.com. Ook kunnen vragen ter voorbereiding op de bijeenkomsten naar dit emailadres worden gemaild. 

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie