De sluiting van de dierenweide op het terrein van het landgoed Veldwijk in Ermelo is een besluit van GGz Centraal waarop de gemeente geen invloed kan uitoefenen.
De sluiting van de dierenweide op het terrein van het landgoed Veldwijk in Ermelo is een besluit van GGz Centraal waarop de gemeente geen invloed kan uitoefenen. Pixabay

GGz sluit dierenweide Veldwijk in Ermelo ondanks petitie

2 december 2022 om 10:48 Dieren

ERMELO De sluiting van de dierenweide op het terrein van het landgoed Veldwijk is een besluit van GGz Centraal waarop de gemeente geen invloed kan uitoefenen. Dat is concreet de inhoud van de beantwoording van vragen van één-Ermelo over de sluiting door het college van burgemeester en wethouders.

Aangegeven wordt dat de dierenweide eigendom is van GGz Centraal. Het gaat om een dagbestedingsactiviteit voor cliënten van hen. Gezien het zeer beperkte aantal cliënten dat er gebruik van maakt, de hoge exploitatiekosten en de benodigde specifieke expertise heeft GGz besloten, na overleg met de cliëntenraad, tot sluiting.

DIERENWELZIJN

De snelheid waarmee het opheffen van de dierenweide gepaard gaat is, zo geeft het college aan, genomen op grond van een verantwoorde besteding van de gelden die GGz beschikbaar heeft voor het verlenen van zorg. Daarnaast zijn er zware eisen ten aanzien van dierenwelzijn, hetgeen ook een rol heeft gespeeld bij het besluit op korte termijn tot sluiting over te gaan.

Het besluit de dierenweide te sluiten staat los van het bestemmingsplan zorgpark. De dierenweide is in een ander deelgebied gelegen en had daarom voor de ontwikkeling van het zorgpark niet behoeven te worden gesloten.

EXPLOITATIETEKORT

De dierenweide kampt al jaren, zo wordt gesteld, met een sterk teruggelopen gebruik als dagbestedingsactiviteit en daardoor met een exploitatietekort. GGz ziet dan ook geen mogelijkheden de dierenweide te behouden, ook niet in afgeslankte vorm. Naar aanleiding van de petitie voor het behoud van de dierenweide stelt het college het belang van een dierenweide te beseffen. Ook GGz beseft dat maar vindt dat haar maatschappelijke taak in eerste instantie ligt op het vlak van de patiëntenzorg.

Wijnand Kooijmans

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie