Afbeelding
Pixabay

Eerste stap naar herontwikkeling landgoed Veldwijk gezet

5 september 2022 om 08:00 Politiek

ERMELO Met de vaststelling van het bestemmingplan Zorgpark Veldwijk kan de gemeenteraad van Ermelo de eerste stap zetten op de weg naar herontwikkeling van het landgoed. Het totale plan omvat onder meer de bouw van rond de 550 woningen.

Het plan zoals dat aan de raad wordt gepresenteerd is op enkele punten aangepast. Onder meer als het gaat over de hoeveelheid boscompensatie die moet worden geboden in verband met de kap van bomen. In verband met het inwerking treden van de Omgevingswet per 1 januari vraagt het college van burgemeester en wethouders het plan op korte termijn vast te stellen.

Haast is tevens geboden omdat de planning is om in het najaar te starten met de noodzakelijke kap. Er kan echter geen kapvergunning worden afgegeven voor het plan is goedgekeurd. Als derde punt voor de noodzaak snel een besluit te nemen wordt aangevoerd dat vertraging onwenselijk is met betrekking tot de voortgang van bedrijfsveilige zorggebouwen.

MONUMENTEN Het zorgpark wordt gerealiseerd in het zuidwestelijk deel van het landgoed Veldwijk. Het gaat om een locatie die rijk is aan mooie bomen, groene vergezichten en oude monumenten. Zoals boerderij De Heuvel en parkvilla de Wissel. Uitgangspunt van het plan is dat sporen uit het verleden worden gehandhaafd. Het Zorgpark wordt primair de leefwereld van de cliënten van GGz Centraal. Het gebied behoudt wel het open en toegankelijk karakter, ook voor buitenstaanders en omwonenden. Centraal in het gebied komt een park dat ruimte biedt aan verblijf en ontmoeting.

De benodigde ontheffing in het kader van de Wet natuurbescherming is inmiddels verleend door de provincie Gelderland. In de ontheffing zijn wel 38 maatregelen opgenomen die bij de realisering van het plan moeten worden uitgevoerd. Het gaat dan onder meer om alternatieve voorzieningen voor de gierzwaluw, de gewone dwergvleermuis, laatvlieger, eekhoorn en steenmarter.

BOS Eén van de wijzigingen ten opzichte van het oorspronkelijke plan is dat er meer bestemmingen ‘bos’ aan het plan worden toegevoegd. In het Zorgpark komt nieuwbouw ten behoeve van zorg, inclusief een centraal gedeelte waarin onder meer dagbesteding, kantoren, een restaurant en een bibliotheek worden gevestigd. Daarnaast worden de gemeentelijke monumenten De Wissel en De Heuvel herontwikkeld tot woningbouw en worden er nieuwe parkvilla’s gerealiseerd.

In het plan wordt alsnog aandacht besteed aan het onderzoek dat door de gemeente Ermelo, samen met ProRail, wordt uitgevoerd naar de mogelijkheden de gelijkvloerse kruising Van Asch van Wijcklaan ter hoogte van het NS-station in de toekomst af te sluiten.

Wijnand Kooijmans

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie