Wethouder Hans de Haan is zeer te spreken over Het Pakhuis. "Dat is een fantastisch museum. Innovatief, creatief en ambitieus."
Wethouder Hans de Haan is zeer te spreken over Het Pakhuis. "Dat is een fantastisch museum. Innovatief, creatief en ambitieus." (Foto: Museum Het Pakhuis)

Wethouder De Haan: 'Cultuur Ermelo verdient meer aandacht'

  Nieuwsflits

Ermelo is meer dan zorg, militairen en recreatie. Vooral de cultuur verdient meer aandacht. Daar wil wethouder Hans de Haan zich dan, naast de al geleverde inspanningen, de komende twee jaar hard voor maken.

Wijnand Kooijmans

ERMELO - De Haan haalt meteen zijn recente bezoek aan museum Het Pakhuis aan. “Dat is een fantastisch museum. Innovatief, creatief en ambitieus. Wat dat betreft treffen we het met Germa Greving als directeur. Het is dan jammer dat een mooie tentoonstelling als Bram en Eva na twee maanden door de coronacrisis niet meer kan draaien. Gelukkig gaat de tentoonstelling nu door tot mei volgend jaar.”

Het museum draait en gaat projecten draaien in opdracht van de gemeente. Zo is in leegstaande winkelpanden te zien wat daarvoor op de betreffende plek was gevestigd. “Dat geeft een goed beeld van hoe het eruitzag. Maar ook gaan ze twee vitrines inrichten in het winkelcentrum met kleine exposities, bijvoorbeeld met archeologische vondsten. Die dan regelmatig wisselen.”

Het coronavirus heeft wel een streep door plannen getrokken door plannen op muzikaal gebied. Zo had orgelbouwer Content de nodige plannen rond hun jubileum. Hadden we ook leuke ideeën om tot een cultuurplatform te komen.”

Meer concerten

De Haan ziet graag evenementen georganiseerd rond muziek. Meer concerten in de Oude Kerk. Het zich nog meer profileren van Groevenbeek Klassiek. Het zet Ermelo op de kaart als muziekdorp.

De Haan ziet het al voor zicht dat fanfareorkesten op de zaterdag concerten gaan geven. “Dat hoeft niet van ’s morgens zeven tot ’s avonds zeven. Het zijn plannen die we hopelijk volgend jaar kunnen doorzetten wanneer er een vaccin is. Muziek is voor iedereen leuk, maar hij is blij met alle initiatieven uit de samenleving. “Het is wat anders dan de traditionele Veluwse boer met schaap. Zo ben ik ook blij met de filmclub. Het enige wat wij hoeven te doen als gemeente is financiële ondersteuning geven.”

Westerkerk als centrum

De wethouder is vol lof over de dorpendeal waarmee de gemeente een pilot wil draaien in Ermelo-West. Een wijk met achtduizend mensen. “De Westerkerk moet hier het centrum worden voor allerlei voorzieningen. Om dat te realiseren willen we het geld besteden dat niet is opgegaan aan het realiseren van een vervangende ruimte voor wijkcentrum De Leemkuul. Er moet een aparte ruimte komen naast de kerk waar de kerkelijke gemeente zelf gebruik van kan maken maar ook een inloophuis De Parasol. Het moet een centraal punt worden voor de bewoners. Wij faciliteren het als gemeente maar het zijn de wijkvereniging en vrijwilligers die er de schouders onder zetten. Het project wordt breed opgezet en er is een flinke draagkracht voor onder de inwoners. We kunnen later zien of we het uitrollen naar andere wijken. Het geld vragen we binnenkort aan bij de provincie Gelderland.”

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden