Er kan worden volstaan met 338 parkeerplekken op de Markt in Ermelo
Er kan worden volstaan met 338 parkeerplekken op de Markt in Ermelo Wijnand Kooijmans

Ermelo kan volstaan met 338 parkeerplekken op de Markt, dat staat in juridisch advies uit 2020

20 november 2023 om 19:00 Politiek

ERMELO De gemeenteraad van Ermelo kan volstaan met de aanleg van 338 parkeerplaatsen op de Markt. Dat blijkt uit een juridisch advies dat op verzoek van de gemeenteraad al in juli 2020 is uitgebracht.

Het blijkt dat in de recente discussies de raadsfracties onvoldoende op de hoogte waren van dit advies. Dat maakte dat door de raad tijdens de laatste behandeling van het voorstel rond de aanleg van 360 parkeerplaatsen eigenlijk een verkeerde motie is aangenomen. Hierin wordt het college van burgemeester en wethouders gevraagd in overleg te gaan met betrokken derde partijen om te zien of die bereid zijn met minder dan dit aantal parkeerplaatsen genoegen te nemen.

JURIDISCH ADVIES

Uit het juridisch advies blijkt dat het college de raad inderdaad een voorstel moet voorleggen rond de aanleg van de 360 parkeerplaatsen. Daarmee wordt voldaan aan de inspanningsverplichting die met betrokken partijen is aangegaan. De raad kan echter zonder gevolgen besluiten alleen akkoord te gaan met de aanleg van de 338 parkeerplaatsen, zoals deze ook in het bestemmingsplan is opgenomen.

BESTEMMINGSPLAN LEIDEND

Dat leidt er niet toe dat de gemeente dan een schadevergoeding moet betalen aan de betrokken partijen. In het juridisch advies wordt aangegeven dat door het vaststellen van het bestemmingsplan de resultaatsverplichting van de 360 parkeerplaatsen uit beeld verdwijnt.

GEMEENTE NIET AANSPRAKELIJK

In het advies wordt ook aangegeven dat de gemeente niet aansprakelijk kan worden gesteld voor handelen van een hogere overheid of uitspraken van bestuursrechtelijke instanties. Dat laatste geldt als het gaat om een besluit van de raad. Dat betekent dat de gemeente niet aansprakelijk kan worden gesteld voor een uitspraak van de raad dat maximaal 338 parkeerplekken moeten worden aangelegd.

GEWIJZIGDE PARKEERINZICHTEN

Met het vaststellen van het bestemmingsplan heeft de raad al voldoende gemotiveerd waarom wordt gekozen voor de 338 parkeerplaatsen. Dat heeft onder meer te maken met gewijzigde parkeerinzichten. Dat werd ook onderstreept tijdens de laatste discussie in de raad. Slechts zelden zijn alle parkeerplekken bezet en staan in de directe omgeving van het centrum parkeerplaatsen vrijwel leeg. 

Daarnaast voert de raad aan dat de kosten inmiddels met ruim vijf miljoen euro te hoog zijn. Destijds werd nog uitgegaan van een bedrag van iets meer dan twee miljoen euro. 

ALDI ERMELO

Aldi zou een van de ondernemers zijn die vasthoudt aan de aanleg van 360 parkeerplekken. Wat betreft Henri Luitjes (één-Ermelo) blijft de Aldi zelf echter in gebreke. Voor Luitjes speelt de vraag of het college niet in gesprek had moeten gaan met de Aldi over diens verplichting ruim veertig appartementen te realiseren. Die belofte hangt al zo’n zeven jaar boven de markt maar is nog nooit ingevuld. Luitjes heeft er ook geen zicht op wanneer dit dan wel wordt gerealiseerd. 

Hij vindt het overigens merkwaardig dat in de contracten de gemeente wel een inspanningsverplichting heeft maar de overige betrokken partijen geen verplichtingen is opgelegd.

Wijnand Kooijmans
Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie