Ten aanzien van de afspraak dat het foerageergebied van de das in stand moet worden gehouden in het Horsterbos is inmiddels een handhavingsverzoek ingediend bij de provincie Gelderland.
Ten aanzien van de afspraak dat het foerageergebied van de das in stand moet worden gehouden in het Horsterbos is inmiddels een handhavingsverzoek ingediend bij de provincie Gelderland. Kris via Pixabay

GGz centraal houdt zich niet aan afspraken die met overheden zijn gemaakt over foerageergebied

Politiek

ERMELO GGz Centraal houdt zich op twee punten niet aan afspraken die zijn gemaakt met overheden. Ten aanzien van de afspraak dat het foerageergebied van de das in stand moet worden gehouden in het Horsterbos is inmiddels een handhavingsverzoek ingediend bij de provincie Gelderland.

De tweede afspraak is gemaakt met het Rijk en houdt volgens Han Wilhelm (HEE22) in dat GGz Centraal het sportveld in stand moet houden waar de gemeente een noodopvang wil realiseren voor de opvang van driehonderd asielzoekers. Voor Wilhelm is daarmee de locatie onbespreekbaar en zal hij ook geen enkel amendement of motie steunen waarin dat gebied aan de orde is.

DASSEN OP DE OUDE LOCATIE

Volgens burgemeester Dorine Burmanje is de das juist het dier dat goed met mensen kan samenleven. Ze hoopt dat dit ook in Ermelo het geval zal zijn. Op dit moment is het sportveld in het Horsterbos de enige locatie die in beeld is als het gaat om te komen tot een bestuursakkoord met het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA). De gemeente staat buiten de afspraken van de GGz met andere overheden. 

De gemeenteraad maakte tijdens de raadsvergadering uitputtend gebruik van de mogelijkheid wensen en bedenkingen in te brengen. Al betreft het wat de meerderheid van de raad betreft vooral wensen.

In eerste instantie diende Leo van der Velden (SGP) een amendement in om de noodopvang gefaseerd in gebruik te nemen om zo ervaring op te doen en draagvlak te creëren. Hem werd door de andere partijen duidelijk gemaakt dat ze het standpunt van de SGP niet delen. Reden voor Van der Velden zijn voorstel in te trekken.

Door de raad wordt veel waarde gehecht aan het herstel van de natuur zodra de opvang van vluchtelingen wordt beëindigd. Door een amendement van één-Ermelo en SGP wordt de mogelijkheid open gehouden ook een andere bestemming aan de locatie te geven. Bijvoorbeeld voor de komst van Tiny Houses. De natuur die dan verloren gaat moet wel worden gecompenseerd wat Progressief Ermelo betreft.

OVERLEG BINNEN DE PARTIJEN

De meeste punten werden aangedragen door één-Ermelo en de SGP. Onder meer wordt hierin gevraagd een overlegcommissie in te stellen om zo een goede relatie tussen de omwonenden en de noodopvang te realiseren. Knelpunten die uit dit overleg naar voren komen, moeten zo snel mogelijk worden opgelost.

Duidelijk is dat uiteindelijk, zodra dit mogelijk is, bezwaren worden ingediend. Dat maakte Alex Speelman duidelijk, sprekend namens het bewonersoverleg van de Van der Hooplaan en de Van den Berghlaan. Dat kan, zo geeft Burmanje aan, niet bij de bestuursovereenkomst die de gemeente wil afsluiten met het COA maar pas bij de noodzakelijke vergunningprocedure. De dassenburcht speelt een belangrijke rol als het gaat om het maken van bezwaar tegen de komst van de noodopvang.

De motie van de SGP dat duidelijk moet worden welke kosten met de komst van de noodopvang zijn gemoeid werd met een nipte meerderheid door de raad aangenomen.

Wijnand Kooijmans

advertentie
advertentie
Afbeelding
Progressief Ermelo en PvdA Harderwijk houden avond over jeugdzorg: veel ervaringen gedeeld 1 uur geleden
Afbeelding
Omgaan met moeilijke momenten in relaties: liefdeslessen vanuit wetenschap en praktijk 4 uur geleden
Afbeelding
Werkdruk en verzuim kinderopvang hoog, personeel minder tevreden 6 uur geleden
Afbeelding
Theaterwerkplaats Harderwijk viert haar 30-jarig jubileum met vier éénakters 19 uur geleden
Afbeelding
Ingenieursbureau Westenberg uit Harderwijk bestaat 30 jaar: 'Ons werk is vaak onzichtbaar, maar wel van grote waarde' 22 uur geleden
Afbeelding
KRO-NCRV maakt opnames voor 'Petrus in het land' in De Regenboog 22 uur geleden
Afbeelding
Ermelo financieel gezond: accountantskantoor BDO geeft gemeente rapportcijfer 9 23 uur geleden