GGz Centraal houdt zich niet aan de afspraak dat het foerageergebied van de das in stand moet worden gehouden in het Horsterbos. Gemeenteraad Ermelo uit bedenkingen noodopvang.
GGz Centraal houdt zich niet aan de afspraak dat het foerageergebied van de das in stand moet worden gehouden in het Horsterbos. Gemeenteraad Ermelo uit bedenkingen noodopvang. Dirk Schumacher via Pixabay

Raad Ermelo uit bedenkingen noodopvang Horsterbos, GGz schendt afspraak foerageergebied das

Politiek

ERMELO GGz Centraal houdt zich op twee punten niet aan afspraken die zijn gemaakt met overheden. Ten aanzien van de afspraak dat het foerageergebied van de das in stand moet worden gehouden in het Horsterbos is inmiddels een handhavingsverzoek ingediend bij de provincie Gelderland.

De tweede afspraak is gemaakt met het Rijk en houdt volgens Han Wilhelm (HEE22) in dat GGz Centraal het sportveld in stand moet houden waar de gemeente een noodopvang wil realiseren voor de opvang van driehonderd asielzoekers. Voor Wilhelm is daarmee de locatie onbespreekbaar en zal hij ook geen enkel amendement of motie steunen waarin dat gebied aan de orde is.

LOCATIE HORSTERBOS

Volgens burgemeester Dorine Burmanje is de das juist het dier dat goed met mensen kan samenleven. Ze hoopt dat dit ook in Ermelo ook het geval zal zijn. Op dit moment is het sportveld in het Horsterbos de enige locatie die in beeld is als het gaat om te komen tot een bestuursakkoord met het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers. De gemeente staat buiten de afspraken van de GGz met andere overheden. De raad maakte tijdens de raadsvergadering uitputtend gebruik van de mogelijkheid wensen en bedenkingen in te brengen. Al betreft het wat de meerderheid van de raad betreft vooral wensen.

DRAAGVLAK CREËREN NOODOPVANG

In eerste instantie diende Leo van der Velden (SGP) een amendement in om de noodopvang gefaseerd in gebruik te nemen om zo ervaring op te doen en draagvlak te creëren. Hem werd door de andere partijen duidelijk gemaakt dat ze het standpunt van de SGP niet delen. Reden voor Van der Velden zijn voorstel in te trekken. Door de raad wordt veel waarde gehecht aan het herstel van de natuur zodra de opvang van vluchtelingen wordt beëindigd. Door een amendement van één-Ermelo en SGP wordt de mogelijkheid open gehouden ook een andere bestemming aan de locatie te geven. Bijvoorbeeld voor de komst van Tiny Houses. De natuur die dan verloren gaat moet wel worden gecompenseerd wat Progressief Ermelo betreft.

OVERLEGCOMMISSIE OMWONENDEN

De meeste punten werden aangedragen door één-Ermelo en de SGP. Onder meer wordt hierin gevraagd een overlegcommissie in te stellen om zo een goede relatie tussen de omwonenden en de noodopvang te realiseren. Knelpunten die uit dit overleg naar voren komen moeten zo snel mogelijk worden opgelost. Duidelijk is dat uiteindelijk, zodra dit mogelijk is, bezwaren worden ingediend. Dat maakte Alex Speelman duidelijk, sprekend namens het bewonersoverleg van de Van der Hooplaan en de Van den Berghlaan. Dat kan, zo geeft Burmanje aan, niet bij de bestuursovereenkomst die de gemeente wil afsluiten met het COA maar pas bij de noodzakelijke vergunning. De dassenburcht speelt een belangrijke rol als het gaat om het bezwaar maken tegen de komst van de noodopvang. 

De motie van de SGP dat duidelijk moet worden welke kosten met de komst van de noodopvang zijn gemoeid, werd met een nipte meerderheid door de raad aangenomen. Volgens Leo van der Velden geldt ook voor dit onderwerp dat de stelregel van de coalitie ‘geen plan, geen poen’ moet gelden.

Wijnand Kooijmans

advertentie
advertentie
Afbeelding
Brochure ‘Samen ouder worden in Ermelo’ uitgereikt door burgemeester Van Daalen 7 minuten geleden
Afbeelding
Bestel oliebollen bij ziekenhuis St Jansdal voor het goede doel: Gezinshuis van Zundert in Ermelo 2 uur geleden
Afbeelding
CBS: onzekerheid horecabedrijven over voortbestaan toegenomen 4 uur geleden
Afbeelding
The Lether Family heeft duizenden volgers: ‘Ik deel ook berichten over heftige momenten’ 15 uur geleden
Afbeelding
Wildproeverij met Harderwijkse bands en speciaalbier bij Stichting Onderstroom in Harderwijk 16 uur geleden
Afbeelding
36 maanden celstraf geëist tegen 19-jarige hoofdverdachte overval Fletcher Hotel in Putten 17 uur geleden
Afbeelding
Gert staal zoekt het verhaal achter oude foto’s uit Ermelo: wie is de jongen op de melkbus? ERMELO TOEN 18 uur geleden
advertentie
advertentie

Regiotreffers

Logo
advertentie