250 tot 300 asielzoekers komen naar Ermelo.
250 tot 300 asielzoekers komen naar Ermelo. Gerd Altmann via Pixabay

Gemeenteraad Ermelo: ‘te laat op hoogte gebracht van komst asielzoekers’

Politiek

ERMELO De gemeenteraad van Ermelo voelt zich gepasseerd door het college van burgemeester en wethouders bij het besluit over de komst van noodopvang voor 250 tot 300 asielzoekers op het terrein van GGz Centraal aan de Horsterweg.

Dat werd duidelijk tijdens het extra debat in de raad waar door alle partijen ook was gevraagd. Meerdere partijen vinden dat ze te laat op de hoogte zijn gebracht van het besluit en verwijten het college dat men niet eerder kaders aan de raad heeft gevraagd.

Leo van der Velden (SGP) is van mening dat op grond van regels van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten de raad vooraf toestemming had moeten worden gevraagd. Dat wordt verplicht gesteld als het gaat om zaken die een grote impact hebben op de samenleving.

Inwoners voelen zich overvallen door het besluit

OVERVALLEN Daarvan is zeker sprake, zo blijkt uit de talloze reacties die bij de gemeente zijn binnen gekomen en ook op straat zijn opgetekend door Henri Luitjes (Eén-Ermelo). Inwoners voelen zich overvallen door het besluit en vinden dat ze niet zijn gehoord. Hetgeen volgens hem het wantrouwen in de politiek dat al bestaat alleen maar versterkt. Volgens burgemeester Dorine Burmanje kon het college niet eerder naar buiten komen omdat er lange tijd veel onzekerheden bestonden. Bijvoorbeeld over de vraag of de COA (Centraal Orgaan opvang Asielzoekers) de locatie geschikt zou vinden.  Uit het antwoord van Rolf Wolbers van het COA is duidelijk dat dit orgaan inmiddels 38 units heeft aangeschaft voor maximaal acht personen per unit. Het gaat dan om alleenstaanden en gezinnen, zo zegt hij. Het gaat dan in totaliteit om een maximale opvangcapaciteit van 304 personen.

HAALBAARHEID Voor Han Wilhelm (HEE22) is het de grote vraag of de locatie haalbaar is. Dit gezien de aanwezigheid van dassenburchten. Op de ontkenning van burgemeester Burmanje dat recent onderzoek heeft uitgewezen dat er geen das meer voorkomt geeft Wilhelm aan dat mensen recent nog een das de Horsterweg hebben zien oversteken naar de locatie waar de opvang moet komen. Volgens hem is er tenminste sprake van twee actieve dassenburchten en is deze informatie in het gemeentehuis aanwezig.

Anderen wijzen op het belang van de natuur. Zo wordt aangegeven dat tot nu toe alle initiatieven voor het gebruik van het terrein zijn afgewezen en nu ineens alles kan als het gaat op het bieden van noodopvang. Waarbij alle partijen het er wel over eens zijn dat opvang aan asielzoekers moet worden geboden gezien alles wat zich de laatste tijd afspeelt en heeft afgespeeld rond de noodopvang in Ter Apel.

Maar bij enkelen leeft wel de vraag of bijvoorbeeld Strand Horst geen betere locatie is, gezien ervaringen die daar in het verleden zijn opgedaan met de opvang van asielzoekers. Men vindt dat te weinig duidelijk is welke andere locaties eventueel aan de orde zijn geweest.

AANTAL Het aantal van 250 tot 300 asielzoekers is volgens Wolbers noodzakelijk in verband met de financiële haalbaarheid van een locatie maar ook om asielzoekers de gewenste voorzieningen aan te kunnen bieden. Ze ontvangen leefgeld en kunnen daarvan boodschappen doen in Ermelo en zelf koken. Ook komt er een speelvoorziening op het terrein en een locatie voor het aanbieden van activiteiten.

Van der Velden vindt dat hij zijn taak als volksvertegenwoordiger niet kan uitoefenen indien hij als raadslid niet tijdig wordt betrokken bij een vraagstuk dat een grote impact heeft op de samenleving. Hij vindt dat de raad volledig buiten spel wordt gezet en wordt daar treurig van.

Gepleit wordt voor een communicatieplan waardoor raad en inwoners beter bij het geheel kunnen worden betrokken.

GELIJKE BEHANDELING Politiechef Ferda Yonemli van de eenheid West-Veluwe zegt dat asielzoekers gelijk worden behandeld als iedere inwoner. Hun komst is niet anders dan dat de bevolking van Ermelo op andere wijze met driehonderd inwoners zou groeien. Een eventuele toename van criminaliteit in de toekomst kan niet onmiddellijk worden gelinkt aan de komst van asielzoekers omdat door corona de criminaliteit flink is gedaald en een stijging nu al gaande is.

Gepleit is voor een klankbordgroep of buurtplatform en dat komt er. Henri Luitjes is de enige die een eindoordeel geeft over de handelwijze van het college door het proces een onvoldoende te geven. Hij vindt dat de raad vooraf had moeten worden gevraagd hun wensen en bedenkingen kenbaar te maken.

Duidelijk is ook dat het onderwerp de komende tijd op de politieke agenda blijft staan. Vooral ook met de op 1 december nieuw aan te treden burgemeester Hans van Daalen die, zo wordt vermoed, het proces in zijn portefeuille krijgt. In ieder geval wil de raad in januari hierover een gesprekstafel houden. Al vindt Leo van der Velden dat te lang duren en geeft hij al aan die vergadering dan te zullen mijden.

Wijnand Kooijmans

advertentie
advertentie
Afbeelding
Progressief Ermelo en PvdA Harderwijk houden avond over jeugdzorg: veel ervaringen gedeeld 1 uur geleden
Afbeelding
Omgaan met moeilijke momenten in relaties: liefdeslessen vanuit wetenschap en praktijk 5 uur geleden
Afbeelding
Werkdruk en verzuim kinderopvang hoog, personeel minder tevreden 6 uur geleden
Afbeelding
Theaterwerkplaats Harderwijk viert haar 30-jarig jubileum met vier éénakters 19 uur geleden
Afbeelding
Ingenieursbureau Westenberg uit Harderwijk bestaat 30 jaar: 'Ons werk is vaak onzichtbaar, maar wel van grote waarde' 22 uur geleden
Afbeelding
KRO-NCRV maakt opnames voor 'Petrus in het land' in De Regenboog 23 uur geleden
Afbeelding
Ermelo financieel gezond: accountantskantoor BDO geeft gemeente rapportcijfer 9 23 uur geleden