Ermelo maakt lokaal plan om laaggeletterdheid tegen te gaan.
Ermelo maakt lokaal plan om laaggeletterdheid tegen te gaan. pixabay

Ermelo komt met lokaal plan laaggeletterdheid, zodat iedereen kan meedoen

29 maart 2024 om 15:26 Politiek

ERMELO Ermelo heeft een lokaal plan basisvaardigheden opgesteld naast het regionale plan. “Wij voelden daarvoor de behoefte”, zo zegt wethouder Sarath Hamstra. Het college van burgemeester en wethouders geeft daarmee ook invulling aan een motie van de raad al was die vooral gericht op de aanpak van laaggeletterdheid.

Wijnand Kooijmans

Er zijn in Nederland 2,5 miljoen mensen die onvoldoende mee kunnen doen in de samenleving. Daarvan woont ook een belangrijk deel in de gemeente Ermelo. Naast laag geletterdheid gaat het dan bijvoorbeeld om het gemis van digitale vaardigheden of het niet kunnen lezen van contracten, hetgeen tot problemen kan leiden op de werkvloer. Maar ook verkeerd medicijngebruik omdat men de bijsluiten niet kan lezen. Problemen die ook eenzaamheid in de hand kunnen werken, zo geeft wethouder Hamstra aan.

MEEDOEN

Uitgangspunt is en blijft dat iedereen in Ermelo mee moet kunnen doen. Maar ook dat mensen voor elkaar en voor zichzelf zorgen. Eventuele hulp en ondersteuning voor inwoners moet goed worden georganiseerd. Het nu opgestelde plan sluit aan bij de nota sociaal domein en de opgaven die horen bij opgroeien in een kansrijke omgeving.

Berekend is dat in Ermelo ongeveer negen procent van de inwoners tussen de zestien en vijfenzestig jaar laag geletterd is. Dit percentage ligt iets lager dan gemiddeld in Nederland. Het gaat in deze alleen om mensen die moeite hebben met begrijpend lezen en schrijven. Het is volgens Hamstra een verkeerd idee dat het hier alleen gaat om mensen met een migratieachtergrond.

JONGEREN

Belangrijk aandachtspunt is dat er onder de gepensioneerden een grote groep inwoners lijkt te zijn die moeite heeft met begrijpend lezen, schrijven rekenen en/of digitale vaardigheden. Dit is ook terug te zien in het aantal deelnemers aan cursussen in Ermelo. Ook blijkt dat steeds meer basisvaardigheden onder jongeren verslechteren.

Steeds vaker blijkt dat basisschoolleerlingen, leerlingen in het voortgezet- en in het middelbaar onderwijs het gewenste taalniveau niet halen. Om die reden wordt deze groep ook van belang gevonden in de aanpak van basisvaardigheden.

WERKENDEN

Uit de cijfers van laag geletterdheid blijkt dat de grootste groep in Ermelo wordt gevormd door Nederlandse werkenden (50+) met een gezin. Zij hebben een aandeel van 21 procent in de totale groep. Het grootste deel blijkt mild tot laag geletterd. Alleen in de doelgroep migranten (30+) met partner en/of kinderen komen meer mensen voor met laaggeletterdheid.

Bij de aanpak wordt in de periode tot 2027 ingezet op de thema’s gezin, onderwijs en ouderbetrokkenheid, werkgevers, gezondheid, armoede en schuilden en bekendheid in het algemeen. Bekend is dat veel inwoners met minder basisvaardigheden een gezin met kinderen hebben. Dat maakt dat kinderen meer kans hebben ook een ontwikkelingsachterstand op te lopen. Deze problemen blijven zich dan van generatie op generatie doorzetten.

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie