Een deel van de gebouwen langs het Raadhuisplein in Ermelo wordt afgebroken.
Een deel van de gebouwen langs het Raadhuisplein in Ermelo wordt afgebroken. Wijnand Kooijmans

Financiële tegenvaller vraagt om extra kaders voor herinrichting Raadhuisplein Ermelo, Villa Boshoek in de verkoop

12 februari 2024 om 19:00 Politiek

ERMELO De raad van Ermelo worden extra kaders gevraagd voor de ontwikkeling van de plannen voor het Raadhuisplein. Deze zijn mede nodig omdat anders een financiële tegenvaller dreigt voor de gemeente. Over de hoogte daarvan worden geen uitspraken gedaan.

De financiële tegenvaller is gebaseerd op basis van een taxatie van de mogelijke opbrengst. Aangegeven wordt dat zowel het college van burgemeester en wethouders als de raad dit niet vooraf hadden kunnen inschatten. In een discussienota voor de raad wordt aangehaald dat de locatie ligt op een prachtige plek in het centrum van Ermelo.

FUNCTIE IN DE PLINT

Ingezet wordt op een levendige functie in de plint van het gebouw. Dat kan een commerciële functie zijn, zakelijke dienstverlening, horeca maar ook een maatschappelijke functie wordt denkbaar geacht. De functie moet bijdragen aan de levendigheid van het Raadhuisplein. 

HUISVESTING CJG

Gestreefd wordt hierin het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) onder te brengen. Andere invullingen zijn denkbaar, zo geeft het college aan, maar dan heeft het CJG een huisvestingsprobleem. Dan moet worden uitgekeken naar een grotere locatie met als gevolg een hogere gemeentelijke bijdrage in de huisvestingskosten.

MEERDERE OPTIES

Aan de raad worden in de notitie meerdere opties voorgelegd. Onder meer is de vraag of vast wordt gehouden aan de eis dat vijftig procent van de woningbouw in de sociale sector moet worden gerealiseerd. Of dat kan worden ingestemd met een andere optie. Bijvoorbeeld door het aanwijzen van een andere locatie waar het tekort aan sociale woningbouw kan worden gerealiseerd. 

VEREVENING

Een andere optie is dat alleen een financiële verevening wordt toegepast. Dat betekent dat geld in een fonds wordt gestort om elders alsnog extra sociale woningbouw te realiseren. De raad wordt ook gevraagd of men nog steeds achter het besluit staat dat het CJG een plek moet krijgen in de plint.

Bekend is dat omwonenden bezwaar hebben tegen de komst van horeca in de plint. Dit vanwege de verwachte extra geluidsoverlast die hierdoor ontstaat. De functie van woningbouw in de plint wordt ook open gehouden.

BESCHERMDE STATUS BOSHOEK

Het college wil Villa de Boshoek niet betrekken in de plannen van onder meer de sloop van de bestaande bebouwing langs het Raadhuisplein waar onder meer Pinel was gevestigd. De voorkeur wordt gegeven aan verkoop van het pand dat een beschermde status heeft. 

PARKEREN

De raad wordt ook gevraagd of parkeren dient te worden uitgevoerd als combinatie van een volledig verdiepte parkeerkelder onder het gebouw met parkeren op het maaiveld. Half verdiept wilde de raad destijds niet toestaan. De aanwezige bomen moeten worden gespaard.

Burgemeester Hans van Daalen geeft aan dat het van belang is het gebied een impuls te geven. En dat dit eventueel ook kosten met zich mag brengen. Met een uitspraak van de raad over de consequenties.

Wijnand Kooijmans
Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie