Hernieuwde aanpak Groevenbeek op rookvrije schoolomgeving

18 september 2023 om 08:06 Overig Deel je nieuws

ERMELO – Het college van burgemeester en wethouders heeft op 29 augustus jl. besloten mee te werken aan de plannen van Christelijk College Groevenbeek vmbo om ervoor te zorgen dat er een goede pauzeplek in het zicht van de school komt zodat meer leerlingen op Groevenbeek rookvrij opgroeien.  

Groevenbeek wil graag een goede buur zijn 

Volgens de tabaks- en rookwarenwet moeten onderwijsinstellingen zoals scholen en universiteiten sinds 1 augustus 2020 een rookverbod op hun terreinen instellen, aanduiden en handhaven. Dit betekent dat schoolterreinen volledig rookvrij moeten zijn. 

Groevenbeek, in Ermelo de school voor Voortgezet Onderwijs, hanteert conform deze wet een rookvrije schoolomgeving. Geconstateerd is dat de leerlingen hierdoor niet minder zijn gaan roken en juist de buurt ingaan om daar in groepen te staan roken. Dit veroorzaakt onrust en overlast in de buurt. Er is bovendien minder toezicht op deze leerlingen, waardoor zij kwetsbaar zijn voor allerlei negatieve invloeden van buitenaf.  

Toezicht en handhaving op ontmoedigingsbeleid 

De directie van Groevenbeek heeft samen met een groepje leerlingen een plan gemaakt en dit voorgelegd aan de gemeente. Het schoolbeleid is erop gericht dat er geen enkele leerling rookt of andere verdovende middelen gebruikt. Groevenbeek zet er vooral op in dat leerlingen niet gaan roken. Om die reden blijven alle leerlingen in de leerjaren 1,2 en 3 op het plein voorkomen.  Zoals het programma frisse start en de Smokefree challenge. 

Wanneer leerlingen buiten de school toch gaan roken, zal Groevenbeek samen met ouders dit ontmoedigen en leerlingen ondersteunen bij het stoppen. Om dit te kunnen doen, is het van belang dat de school zicht heeft op deze leerlingen. Om die reden wordt een pauzeplek net buiten het schoolterrein gecreëerd, waar roken toegestaan wordt voor vierdejaars leerlingen. Deze plek bevindt zich in het zicht van de school, waardoor er toezicht is en de afspraken gehandhaafd kunnen worden. Hiermee zal het voor minder leerlingen aantrekkelijk zijn om te gaan roken en wordt overlast in de buurt voorkomen. Het college van burgemeester en wethouder heeft hiervoor gemeentelijke grond beschikbaar gesteld.  

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie