Bouw sportvoorziening op terrein ‘s Heeren-Loo kost gemeente Ermelo ruim vier miljoen. Foto: de bestaande sportvoorziening is sterk verouderd.
Bouw sportvoorziening op terrein ‘s Heeren-Loo kost gemeente Ermelo ruim vier miljoen. Foto: de bestaande sportvoorziening is sterk verouderd. Wijnand Kooijmans

Bouw sportvoorziening op terrein ‘s Heeren-Loo kost gemeente Ermelo ruim vier miljoen

17 maart 2023 om 19:00 Onderwijs

ERMELO De gemeenteraad van Ermelo wordt gevraagd een krediet van 4.090.000 euro beschikbaar te stellen voor de bouw van een sportvoorziening met twee zaaldelen voor het Emaus College, Rietschans College en Driekansen op het terrein van ’s Heeren Loo.

Hiernaast krijgt de raad het voorstel 140.00 euro beschikbaar te stellen voor de eerste inrichting van de zaaldelen en een krediet uit te trekken van 409.000 euro als voorbereidingskrediet voor de realisatie van de gymvoorziening. Daarnaast wordt 50.000 euro gevraagd voor de kosten die het samenwerkingsverband Meerinzicht moet maken voor technisch advies en projectmanagement. De laatste beslissing die de raad moet nemen is het beschikbaar stellen van een aanvullend krediet van 43.00 euro per jaar voor de exploitatie van de zaal vanaf 2026.

UPGRADEN

Het college van burgemeester en wethouders heeft zelf besloten op verzoek van Interactie in 2025 incidenteel zestigduizend euro te verstrekken voor het inrichten van zaaldeel drie voor beweegonderwijs en het upgraden van het materiaal in zaaldeel één van sporthal De Triade. Dit omdat het materiaal dat wordt gebruikt voor lessen aan leerlingen van de drie genoemde scholen niet voldoet aan de eisen.

VERZOEK NIEUWE SPORTVOORZIENING

Het verzoek een sportvoorziening te mogen realiseren is in het verleden al eerder ingediend door ’s Heeren Loo. Die aanvraag is toen niet in behandeling genomen. Nu is een nieuw verzoek ingediend om gymcapaciteit te realiseren voor vijfenzeventig lesuren. Daarvoor zijn drie zaaldelen benodigd. De gemeente is vanuit de wettelijke taak verantwoordelijk te voorzien in voldoende gymcapaciteit voor alle leerlingen in de gemeente.

COMPLEXE SITUATIE

Er zijn meerdere redenen waarom ’s Heeren Loo opnieuw een beroep doet op de gemeente. De verzorging van gym in de gemeentelijke sportvoorzieningen leidt tot complexe situaties rondom vervoer, begeleiding en verlies van kostbare onderwijstijd voor de leerlingen binnen het speciaal onderwijs op het terrein van Groot Emaus. Sportzaal ’t Keerpunt is economisch afgeschreven en wordt binnenkort gesloopt. De afspraak is dat de sloop wordt uitgesteld tot na de oplevering van de nieuwe sportvoorziening. De Road Runner is voor de toekomst nog de enige gymvoorziening op het terrein van ’s Heeren Loo.

VOLWAARDIG GYMONDERWIJS

Alles afwegende heeft het college besloten om de raad voor te stellen de nieuwe sportvoorziening te realiseren. Dat maakt dat de leerlingen nabij school kunnen sporten wat de onderwijskwaliteit van de betrokken scholen versterkt en de kosten van busvervoer beperkt. Voor 23 uur kan ’s Heeren Loo een beroep doen op de capaciteit in de overige gemeentelijke voorzieningen. Hiervoor wordt De Triade voorzien van beweegmateriaal om volwaardig gymonderwijs aan te kunnen bieden.

Na de realisering van de nieuwe sportvoorziening hoeven leerlingen van de scholen geen gebruik meer te maken van sporthal De Sypel en het Bouw & Infrapark in Harderwijk waar nu een deel van de gymlessen plaats vindt.

Wijnand Kooijmans

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie