Alle vragen die leven over de sanering van de voormalige vuilstort De Zanderij in Ermelo kunnen nog worden gesteld bij behandeling door de raad.
Alle vragen die leven over de sanering van de voormalige vuilstort De Zanderij in Ermelo kunnen nog worden gesteld bij behandeling door de raad. pixabay

Hoe ernstig is de bodemverontreiniging van voormalige vuilstort De Zanderij? College Ermelo rept niet over aanwezigheid asbest

20 oktober 2023 om 16:00 Natuur en milieu

ERMELO Alle vragen die leven over de sanering van de voormalige vuilstort De Zanderij kunnen nog worden gesteld wanneer de besluitvorming over de gewenste vorm van saneren wordt voorgelegd aan de raad.

Dat geeft het college van burgemeester en wethouders als antwoord op vragen van de fractie van de SGP.  De partij gaf hierin aan zeer teleurgesteld te zijn in datgene wat het college naar buiten heeft gebracht rond de voorkeur die men heeft voor de sanering.

INLOOPBIJEENKOMST OMWONENDEN

Wat het college betreft is dit een stevig hekwerk met daarnaast het weer openstellen van het wandelpad. Dat laatste is één van de uitkomsten van de inloopbijeenkomst met de omwonenden. Het verslag hiervan is bij het voorstel aan de raad gevoegd. Wanneer dat wordt behandeld is afhankelijk van de agendacommissie. Het staat nog niet op de planning voor de beeldvormdende vergadering. 

SANERING ASBEST

Zodra de behandeling plaatsvindt kunnen alle relevante vragen worden gesteld. Dat betreft ook de vragen die leven bij de SGP over de deklaag. De partij vindt het vreemd dat in wat het college naar buiten heeft gebracht niet wordt gerept over de aanwezigheid van asbest.

BESTRIJDING DUIZENDKNOOP

Maar wel over het beter mogelijk maken van de bestrijding van de duizendknoop. Voor de SGP is het een raadsel wat het plaatsen van een hekwerk voor verbetering meebrengt als het gaat om de bestrijding van de duizendknoop.

De SGP is van mening dat het college tot nu volledig voorbijgaat aan de problematiek van de bodemverontreiniging.

ONDERZOEK BODEMVERONTREINIGING

Uit een onderzoek dat in 2018 werd uitgevoerd het bureau Tauw naar stoffen die voorkomen in de grond op de voormalige stortplaats op de Zanderij blijkt dat er zware metalen zijn aangetroffen en er sprake is van milde bodemverontreiniging. Toch zou er geen sprake zijn van gevaar voor mensen. Recentere gegevens over de bodemverontreiniging zijn er niet.

Wijnand Kooijmans
Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie