Gemeente Ermelo baseert zich op onderzoek naar vervuiling De Zanderij van het bureau Tauw uit 2018.
Gemeente Ermelo baseert zich op onderzoek naar vervuiling De Zanderij van het bureau Tauw uit 2018. Wijnand Kooijmans

Gemeente Ermelo baseert zich op cijfers vervuiling De Zanderij uit 2018: ‘geen risico’s voor mensen’

18 september 2023 om 14:00 Natuur en milieu

ERMELO De gemeente Ermelo heeft geen actuele cijfers over stoffen die voorkomen in de grond op de voormalige stortplaats op de Zanderij. De laatste gegevens stammen uit 2018 en zijn gebaseerd op onderzoek van het bureau Tauw.

De uitkomsten van het onderzoek zijn meegenomen in het voorstel van het college van burgemeester en wethouders aan de raad een deel van het terrein af te zetten met een hekwerk. Dat was deels al het geval maar door vandalisme zijn de hekwerken regelmatig omver getrokken. Gekeken wordt of het hekwerk nog weer overeind moet worden gezet in afwachting van de komst van het definitieve hekwerk.

ZWARE METALEN

Op het terrein zijn de zware metalen, zink, koper en PAK aangetroffen. Daarnaast zijn licht verhoogde gehaltes aan verontreiniging aangetroffen van onder meer arseen, cadmium, koper, kobalt, kwik, lood, nikkel en zink. Veel van de aangetroffen hoeveelheid asbest is inmiddels al verwijderd.

WANDELROUTE HERSTELLEN

Dat laatste maakt dat het college van burgemeester en wethouders tegemoet wil komen aan de wens van omwonenden een deel van de wandelroute in deze omgeving weer te herstellen en toegankelijk te maken.

LICHTE VERONTREINIGING GRONDWATER

In het grondwater zijn alleen lichte verontreinigingen aangetroffen. Het gaat dan onder meer om barium, cadmium, nikkel, kobalt en zink. In één peilbus is een matig verhoogde waarde aan arseen aangetoond. 

GEEN RISICO’S VOOR DE MENS

De concentraties aan verontreiniging zijn dusdanig laag dat er, volgens het college, geen humane risico’s zijn voor de omwonenden en bezoekers van het gebied.

Wijnand Kooijmans
Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie