Trekkers met spandoeken voor Huis van Ermelo om de bezwaren van zo’n vijftig inwoners tegen de komst van het windpark Horst en Telgt kracht bij te zetten.
Trekkers met spandoeken voor Huis van Ermelo om de bezwaren van zo’n vijftig inwoners tegen de komst van het windpark Horst en Telgt kracht bij te zetten. Donkersgoed Multimedia

Ondanks brede tegenstand lijkt komst windpark Horst en Telgt onvermijdelijk

2 februari 2023 om 19:00 Duurzaamheid

ERMELO Twee trekkers met spandoeken verschenen gisteravond voor het Huis van Ermelo om de bezwaren van zo’n vijftig inwoners kracht bij te zetten in hun protest tegen de komst van het windpark Horst en Telgt. Binnen werden die protesten ondersteund door tien van de dertien insprekers. De vertegenwoordigers van Veluwe Energie en ProWind wezen de raad nog eens extra op de noodzaak van de komst van het park waar het Natuur- en Milieuplatform Ermelo zich in een spagaat gezet gevoeld.

Duidelijk werd door zowel vertegenwoordigers van de provincie Gelderland als de gemeente Ermelo aangegeven dat de vraag of nog van het windpark kan worden afgezien met ‘nee’ moet worden beantwoord. Er zijn alleen nog aanpassingen mogelijk, onder meer als het gaat om maatregelen die moeten worden genomen om de wespendief te beschermen.

HORSTERHOEVE

Waarbij de vraag overeind blijft op straks het vakantiepark Horsterhoeve wel kan worden omgezet naar een woonwijk. Dat laatste is ondergeschikt aan de komst van het windpark. Wel vindt er overleg plaats tussen initiatiefnemer ProWind en de projectontwikkelaar van het park. 

STANDPUNT GEMEENTERAAD

Aangegeven werd dat de realisering van een eco-bedrijvenpark wel mogelijk is. Het ging om een beeldvormende vergadering waardoor de vraag welk standpunt de raad gaat innemen nog niet aan de orde kwam. Alleen één-Ermelo maakte al duidelijk vierkant tegen de komst van het windpark te zijn.

PROWIND ONTRAADT ZONNEPARK

Het alternatieve plan het windpark te vervangen door een zonnepark van vijfenzeventig hectare werd ten sterkste ontraden. Volgens directeur Thijs Afman van ProWind is een veld van honderdvijftig hectare nodig om de zelfde hoeveelheid energie op te wekken. Een effectievere oplossing om energie te winnen dan door een windmolen is volgens hem niet mogelijk. Aangegeven werd dat het weinig zinvol is energie te steken in de verdere uitwerking van het alternatieve plan.


De bezwaren bij omwonenden tegen de komst van windpark Horst en Telgt zijn groot. - Donkersgoed Multimedia

BEZWAREN OMWONENDEN

De bezwaren bij omwonenden zijn groot. Aangegeven wordt dat mensen die nu al in de omgeving van een windpark wonen hun auto pakken met daarin een slaapzak om op een andere plek nog enigszins even rust te vinden. Het wordt verder onbegrijpelijk gevonden dat de provincie Gelderland hier een windpark wil aanleggen en daarmee de eigen regels schendt als het gaat om de bescherming van de wespendief.

BESCHERMDE VOGELSOORTEN

Volgens de provincie zijn wel maatregelen ter bescherming van zowel de wespendief als de Rosse Vleermuis nodig. De provincie vindt in algemeenheid dat binnen acht kilometer van een Natura 2000-gebied geen windmolens mogen worden geplaatst. Maar ziet op enkele punten wel mogelijkheden hiervan af te wijken en één van die locaties is het gebied Horst en Telgt.

De spagaat van het milieuplatform wordt veroorzaakt omdat men aan de ene kant graag energie duurzaam opgewekt ziet. Maar dat daarbij wel de beperking ‘tenzij’ moet worden gesteld. Volgens voorzitter Gert Schuurman gaat de voorkeur uit naar de plaatsing van vijf in plaats van zeven windmolens.

Wijnand Kooijmans

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie