Columnist van het Ermelo's Weekblad Nancy-Els de Jonge.
Columnist van het Ermelo's Weekblad Nancy-Els de Jonge. Sara Muis
COLUMN

Nagenoeg blind en tóch huiswerkbegeleider wiskunde, Nancy-Els neemt haar petje af voor Tim: ‘Beperking een motivatie en inspiratie’

27 februari 2024 om 15:50 Column

ERMELO Voor de uitleg van de exacte vakken aan de leerlingen bij de huiswerkbegeleiding hebben we altijd iemand in huis die speciaal daarmee belast is. Geen andere taken, alle tijd voor de uitleg die leerlingen nodig hebben. Jaren geleden werkte Tim zo een paar maanden bij ons. Tim had VWO met een exact pakket gedaan op Groevenbeek, daarna zijn master behaald en wachtte op een promotieplaats. En: Tim was nagenoeg blind. Ik snapte meteen dat als hij met deze handicap zoveel had gepresteerd, hij het bij ons vast ook heel goed zou doen. Al wist ik nog niet hoe goed precies. 

En dat was zo. Hij deed het veel beter dan verwacht. Gek genoeg juist omdát hij bijna blind was.

Want wat ik niet had kunnen bedenken toen ik hem aannam, was dat leerlingen zagen hoeveel moeite hij moest doen om hen te kunnen helpen. Hij had een speciale loep waarmee hij hun werk bekeek en kon vragen op zijn laptop zo ver uitvergroten dat er slechts voor een paar letters plek was op het scherm.

Leerlingen hadden geduld met hem. Keken vol bewondering en verbazing naar hoe hij zich redde. Maar nog meer dan dat liet hij hen zien dat je niet perfect hoeft te zijn om op school succes te hebben. Dat als hij dit kon met zijn beperkte zicht zij dat met hun dyslexie, dyscalculie of andere problemen ook konden. Je moet in dat geval je andere talenten extra inzetten en een beetje beter je best doen.

Hoewel Tim maar een paar maanden bij ons heeft gewerkt (er kwam een promotieplaats in zijn vakgebied vrij waarvoor hij werd geselecteerd) denk ik nog bijna wekelijks met plezier en bewondering aan hem terug. En aan de burgemeester van Leiderdorp die net als Tim zoveel extra haar best moest doen toen wij haar begeleidden in de tijd dat ze nog op Groevenbeek zat. Juist hun beperking werkte motiverend voor deze jonge mensen was mijn indruk. Die maakte dat ze zich leerden redden op hun eigen, unieke manier. Petje ook nu nog diep voor deze jonge mensen af. En dankbaar voor de inspiratie die zij, ieder op hun eigen manier, voor ons vormden zoveel jaar geleden. 

Nancy-Els de Jonge

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie