Wethouder Hugo Weidema over woningnood in Ermelo: 'We zoeken binnen de mogelijkheden naar oplossingen.'
Wethouder Hugo Weidema over woningnood in Ermelo: 'We zoeken binnen de mogelijkheden naar oplossingen.' gemeente Ermelo
DOSSIER WONINGNOOD

Wat doet gemeente Ermelo aan woningnood? Versneld bouwen, flexen & doorstromen

1 november 2022 om 12:00 Wonen Woningnood

ERMELO In het dossier woningnood duikt het Ermelo’s Weekblad in de problematiek op de Ermelose woningmarkt. Deze week een gesprek met Hugo Weidema, wethouder Wonen. 

De woningnood is een landelijk probleem dat meerdere kanten raakt. Zo is er niet alleen een tekort aan huur- én koopwoningen, maar liggen de prijzen van koopwoningen buiten bereik van starters. Een ander probleem is scheefwonen en slechte doorstroom in zowel huur- als koopmarkt. De stikstofproblematiek met bouwstops tot gevolg maakt dat woningen bouwen een langlopend proces is, zeker nabij Natura 2000-gebieden. Wat doet de gemeente Ermelo om zijn inwoners een dak boven het hoofd te bieden?

We kunnen als gemeente niet alles oplossen, we zoeken binnen onze mogelijkheden naar oplossingen

,,Feit is dat er te weinig woningen zijn”, begint Weidema zijn verhaal. ,,We kunnen als gemeente niet alles oplossen, maar we zoeken binnen onze mogelijkheden naar oplossingen. Dat doen we in regionaal verband zodat er gelijke behandeling is en de schaarse woningen worden toegewezen aan wie het meest urgent een woning nodig heeft.”

URGENTIE Voor de gemeente is bij urgente gevallen een dak boven het hoofd ‘prioriteit één’. Reisafstanden zouden met ov, fiets of auto vaak te overbruggen zijn. Mensen die dringend op zoek zijn naar een sociale huurwoning, maar niet genoeg inschrijftijd bij de woningcorporaties hebben, kunnen urgentie aanvragen. Dat verloopt via een onafhankelijke commissie, waarbij de gemeenten op de Noord-Veluwe samenwerken. Omdat sociale huurwoningen erg schaars zijn, wordt er niet zomaar urgentie gegeven. De regeling is er voor mensen die met een ernstig bedreigende of verstoorde woonsituatie te maken hebben en waarvoor snel een oplossing vereist is. 

We gaan op korte termijn, vóór 2030, duizend woningen gaan bouwen

VERNSELLEN Iedereen is het erover eens: om de schaarste aan te pakken, moet er gebouwd worden. Welke bouwplannen liggen er bij de gemeente Ermelo? Weidema: ,,In het coalitieakkoord hebben we met elkaar afgesproken dat we bestaande plannen voor woningbouw gaan versnellen. Dat betekent dat we op korte termijn, vóór 2030, duizend woningen gaan bouwen. Bij voorkeur zo dicht mogelijk tegen de kern van Ermelo aan. Dat is ook de reden waarom het voorkeursrecht, dat was vastgesteld op Horst & Telgt, weer van tafel is gegaan.” Voor de bouw van nieuwe woningen wordt gekeken naar het Veldwijk-terrein en de ontwikkeling van het Oranjepark. Ook de beoogde woningen op het terrein van de Horsterhoeve vallen onder deze plannen. Er wordt nog gezocht naar andere plekken waar grootschalige woningbouw - vanaf vijftig woningen - dichtbij de kern kan plaatsvinden.

FLEXWONEN Naast het versneld bouwen van woningen, kijkt de gemeente naar flexwonen als tijdelijke oplossing, zoals op het Calluna-terrein. Flexwoningen zijn tijdelijke woningen met een termijn van vijftien jaar, veelal gericht op doelgroepen die het lastig hebben op de woningmarkt, zoals starters, mensen die uitstromen uit zorg en mensen die vanwege een scheiding dringend een woning nodig hebben. In de afgelopen jaren heeft Ermelo op verschillende locaties flexwonen gerealiseerd en de gemeente staat open voor nieuwe locaties.

DOORSTROMING Flexibiliteit wordt ook gevraagd van hen die wél een woning hebben, en dan in de vorm van doorstroom. Zo doet de gemeente mee met een regionale pilot van de verhuiscoach. Deze verhuiscoach helpt 55-plussers die vanuit hun sociale huurwoning willen verhuizen naar een beter passende woning, passend bij hun toekomstige levensfase. Hiermee kunnen er woningen vrijkomen voor gezinnen en starters. Ook het bouwen van sociale koopwoningen zorgt ervoor dat mensen doorstromen, waardoor er meer sociale huurwoningen vrij komen.

We hebben geen invloed op de stikstofdiscussie, dus landelijke regelgeving moet meewerken

Gaat dit alles op korte termijn leiden tot het einde van de woningnood? Hoe graag hij het misschien ook zou willen, Weidema kan geen garanties bieden. ,,Woningbouw is een proces van jaren, mede omdat we in Nederland een breed recht van inspraak hebben. Dat vind ik goed, maar we moeten ons wel realiseren dat hoe meer bezwaren, hoe meer vertraging de woningbouw oploopt. Helaas moet ik ook constateren dat we geen invloed hebben op de stikstofdiscussie. Dus de landelijke regelgeving moet wel meewerken.”

Frieda Fennell

Meer lezen over woningnood in Ermelo? Lees hier verder. 

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie