Restaurant Lazy Tiger aan de Julianalaan in Ermelo heeft opnieuw een dwangsom opgelegd gekregen illegaal bijgebouw.
Restaurant Lazy Tiger aan de Julianalaan in Ermelo heeft opnieuw een dwangsom opgelegd gekregen illegaal bijgebouw. Wijnand Kooijmans

Het regent dwangsommen voor restaurant Lazy Tiger in Ermelo; dit keer voor illegaal bijgebouw

5 december 2023 om 12:00 Politiek

ERMELO Restaurant Lazy Tiger aan de Julianalaan in Ermelo heeft opnieuw een dwangsom opgelegd gekregen van de gemeente Ermelo voor het zonder vergunning neerzetten van een bijgebouw. Omdat het de tweede keer is dat voor deze overtreding een dwangsom wordt opgelegd is deze verhoogd naar drieduizend euro per week met een maximum van dertigduizend euro.

Eerder dit jaar werd bekend de dwangsommen voor Lazy Tiger al opgelopen waren tot 90.000 euro. En, ondanks dat er hoger beroep is ingesteld bij de Raad van State, is in deze zaak al vijfenzeventigduizend euro aan dwangsommen ingevorderd door de gemeente. Deze zijn volgens wethouder Sarath Hamstra ook betaald.

VERGUNNING BIJGEBOUW

Het restaurant vecht aan dat voor de bouw van het bijgebouw een vergunning benodigd is. Omdat de gemeente van mening is dat, gezien onder meer de hoogte ervan, wel een vergunning nodig is, gaf het restaurant in 2020 aan alsnog een vergunning aan te willen vragen. Afbraak werd niet gezien als een oplossing.

ONVOLDOENDE PRIKKEL

Omdat die aanvraag uitbleef, besloot de gemeente voor het eerst handhavend op te gaan treden. Het verlenen van een vergunning is, zo stelt het college, op basis van het bestemmingsplan, ook niet mogelijk. Omdat de eerste dwangsommen niet hebben geleid tot het gewenste resultaat, oordeelt het college nu dat daar blijkbaar een onvoldoende prikken van uit is gegaan. Om die reden wordt de dwangsom van in eerste instantie vijftienhonderd euro nu verdubbeld en dat geldt ook voor het maximum bedrag.

LAST ONDER BESTUURSDWANG

In de tussentijd heeft ook de rechtbank geoordeeld dat voor het bijgebouw een vergunning nodig is.Tegen die beslissing is door Lazy Tiger geen hoger beroep ingesteld waarmee de weigering van de gemeente een vergunning te verlenen rechtmatig en onherroepelijk is. Om op dit moment al een last onder bestuursdwang op te leggen, vindt het college nog een te zwaar middel. In zo’n geval wordt het restaurant gedwongen het gebouw zelf af te breken met als stok achter de deur dat, indien niet binnen de gestelde termijn hieraan wordt voldaan, dit in opdracht van de gemeente wordt gedaan. De kosten hiervan worden dan verhaald op het restaurant.

Wijnand Kooijmans

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie