Architect Dirk Jan Veen licht de plannen toe tijdens een participatie-avond met omwonenden.
Architect Dirk Jan Veen licht de plannen toe tijdens een participatie-avond met omwonenden. Wijnand Kooijmans

Impasse buurtcomité en initiatiefnemer nieuwbouw De Encker Ermelo: ‘Hoe lang kan proces van indienen en afkeuren doorgaan?’

20 november 2023 om 14:00 Nieuwbouw

ERMELO Er moet worden gebouwd in het plangebied Encker. Daarover zijn betrokken partijen het eens. Maar over de wijze waarop blijven de meningen verdeeld. Ook nadat tijdens de participatieavond was afgesproken dat de plannen van de initiatiefnemer en het buurtcomité nog eens naast elkaar zouden worden gelegd.

In het plan van de initiatiefnemer wordt uitgegaan van de bouw van negentien woningen in het gebied van de Dr. Scheurerlaan, Horsterweg en Fokko Kortlanglaan. Het buurtcomité vindt de bebouwing te massaal en heeft een alternatief plan ingediend voor de bouw van twaalf woningen. Dat plan kan rekenen op steun van de omwonenden.

NIET VERKOOPBARE WONINGEN

Inmiddels is duidelijk dat het vergelijken van de plannen niet tot een gewenste oplossing heeft geleid. De initiatiefnemer heeft aangegeven dat negentien woningen noodzakelijk zijn om het plan haalbaar te houden. Onder meer vanwege het advies van een lokale makelaar dat de door het buurtcomité voorgestelde woningen niet verkoopbaar zijn. 

HOGERE PRIJSKLASSE

Uit een brief van het buurtcomité aan wethouder Ronald van Veen en vertegenwoordigers van de fracties in de gemeenteraad van Ermelo blijkt dat men het nog steeds jammer vindt dat hun plan niet verder wordt opgepakt. Mede omdat twee te koop staande vrijstaande woningen in de buurt van het plan Encker binnen twee weken zijn verkocht in de hogere prijsklasse en het hen daarom bevreemd dat de makelaar van de initiatiefnemer daartoe geen mogelijkheden ziet.

PLAN WEDEROM AFGEWEZEN

In de brief wordt er ook op gewezen dat de commissie omgevingskwaliteit voor de vierde keer in de vergadering van 6 november het plan van de initiatiefnemer heeft afgewezen. Ook de commissie heeft problemen met de grootschaligheid van het plan. Het buurtcomité wil overleg met de gemeente hoe nu verder moet worden gegaan met de plannen voor dit gebied. Zij vragen zich of hoelang het proces van indienen van het plan en het afkeuren nog door kan gaan en willen weten wie voor de kosten daarvan opdraait.

PARTICIPATIEPROCES

In de brief aan de wethouder en raadsleden worden vraagtekens gezet bij het participatieproces. Men vindt dat de participatiebegeleider zich tijdens de bijeenkomst en de overleggen steeds meer heeft ontpopt als een voorvechter van het plan en daarmee van onafhankelijk geen sprake meer was. Dat maakt dat bij het buurtcomité grote twijfels bestaan over de kennis en kunde van de participatieleider.

VERPAUPERING TEGENGAAN

Door het buurtcomité wordt aangegeven dat men in het geheel niet tegen het bebouwen van de beide locaties is. Men vindt dat er iets aan de woningnood moet worden gedaan maar dan op een verantwoorde manier en passend in de omgeving. Niemand van de omwonenden zit volgens hen te wachten op een verdere verpaupering van het gebied.

PLAN TE MASSAAL

Men blijft van mening dat het plan van de initiatiefnemer te massaal is. En hiermee de privacy van de huidige en nieuwe bewoners wordt geschaad. Ook wordt er naar de mening van het buurtcomité te veel groen opgeofferd en zal er sprake zijn van de afname van de verkeersveiligheid en toename van de geluidsoverlast en de parkeerproblemen.

Wijnand Kooijmans

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie