Sportcomplex De Zanderij staat op het punt van opening
Sportcomplex De Zanderij staat op het punt van opening Wijnand Kooijmans

Van 540.000 tekort naar 35.000 in de plus: sportbedrijf Ermelo bezuinigt op horeca & onderhoud De Zanderij en begroot meer verhuuropbrengst

8 februari 2024 om 19:00 Maatschappelijk

ERMELO Een negatieve begroting is door Interactie, het sportbedrijf in de gemeente Ermelo, omgezet in een positief saldo. Op het moment dat de begroting bij de gemeente moest worden ingeleverd was er sprake van een tekort van 540.000 euro.

In een brief aan burgemeester Hans van Daalen gaf directeur-bestuurder Marc Broere aan deze begroting niet aan de gemeente te willen presenteren. Om die reden gaf hij aan de vrijheid te willen benutten om terug te gaan naar de tekentafel en meerdere scenario’s uit te werken. Dat heeft geleid tot een aangepaste begroting met een positief saldo van iets meer dan vijfendertigduizend euro.

HOGERE PRIJZEN HORECA

Onder meer wordt ingezet op meer inkomsten uit de horeca. Dit door de prijzen van de consumpties enigszins te verhogen en daarnaast scherper in te kopen. De gemeente Ermelo vindt dit een haalbare doelstelling nu Interactie zelf de horeca binnen sportcomplex De Zanderij gaat exploiteren. De horeca moet volgens de begroting 42.000 euro meer opbrengen. De inkoop moet een besparing van 38.000 euro opleveren.

EXTRA OPBRENGST VERHUUR ZALEN

Daarnaast wordt ingezet op een extra opbrengst van de verhuur van zalen en velden Het gaat om een bedrag van 25.000 euro. Hiermee wordt een voorschot genomen op de tarieven die voor De Zanderij gehanteerd gaan worden. Hierover vindt nog overleg met de gemeente plaats. Er wordt door de gemeente wel ingestemd met de aanpassing op dit punt van de begroting.

PERSONEEL

In eerste instantie wilde Interactie voor de exploitatie van de horeca in De Zanderij 2,4 personeelsleden aannemen. Dat is nu teruggebracht tot één personeelslid. Het college vindt dit in lijn met de werkelijke situatie op de arbeidsmarkt, nieuw horecapersoneel werven is lastig. Maar signaleert dat dit het risico op verzuim door te hoge werkdruk verhoogd en het risico bestaat op gedeeltelijk sluiten van de horecafaciliteiten door personeelstekorten.

Toch vindt het college van burgemeester en wethouders dit een acceptabele organisatiekeuze van Interactie in het kader van maatschappelijk ondernemen. Om die reden wordt het een acceptabele correctie gevonden.

ONDERHOUD SPORTCOMPLEX

Verschil van inzicht bestaat nog wel ten aanzien van de 48.000 euro die Interactie denkt te besparen op onderhoud. Voor sportcomplex De Zanderij zijn geen onderhoudskosten voor het eerste jaar opgenomen in de begroting.

Dat wordt door de gemeente riskant gevonden omdat er wel sprake zal zijn van onderhoud aan de installaties. Om tot een bedrag te komen is gekeken naar de kosten die hiervoor worden gemaakt in het Huis van Ermelo. Dit kost jaarlijks twintigduizend euro. De Zanderij is groter en complexer vanwege het zwembad. Om die reden wordt aangenomen dat het eerste jaar een bedrag van 25.000 euro nodig is. Dit niet opnemen wordt als risicovol gezien.

SLUITING CALLUNA

De grootste besparing, 108.703 euro, wordt gevonden in de begroting door de sluiting van Calluna en de Wethouder Balverszaal. Hiermee vervallen de energielasten die voor het eerste kwartaal van dit jaar nog waren geraamd.

Wijnand Kooijmans
Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie