Hans van Zetten
Hans van Zetten Copyright @ 2016 J.Monshouwer

Columnist Hans van Zetten treedt in de voetsporen van overleden oud-burgemeester Theo Bunjes

23 januari 2023 om 18:00 Column

ERMELO Al 35 jaar komen leden van de Professional and Business Men’s Club Ermelo bijeen. Het ledenbestand fluctueert: clubleden ontvallen ons, nieuwe leden treden toe. Maar de frequentie van samenkomsten staat vast: twee keer per maand voor een lunchbijeenkomst in De Muzenhof met borrel en lezing. 

Hoogtepunten in het verenigingsjaar zijn de Voorjaar-, Najaars- en Nieuwjaarsbijeenkomsten met de partners. Zo leren we elkaar nog beter kennen. Dat alles past naadloos in de missie van de Probusclub Ermelo I: het bevorderen van saamhorigheid en vriendschap van postactieven.

Actieve leden introduceren nieuwe leden. Zo is het de voormalige leraar lichamelijke opvoeding Piet de Wilde, die in november 2016 mijn Preek-van-de-Leek in de Immanuelkerk bezoekt. Ik gebruik de olympische prestaties van Epke Zonderland en Sanne Wevers als metaforen van teksten uit de Bijbel. Een maand later bezoekt hij mij samen met Aak van den Akker. Zij dragen mij voor en het is vicevoorzitter Theo Bunjes, die mij in maart 2017 tot lid van de Probusclub verklaart. Twee jaren na mijn verhuizing naar Ermelo ben ik opgenomen in een lokale gemeenschap van 30 leeftijdsgenoten met veel langere wortels in het dorp.

Het delen van het wel en wee van de leden is een vast onderdeel van de bijeenkomsten. Zo heb ik Theo Bunjes en zijn vrouw Loes leren kennen. Theo begon zijn lange burgemeesterscarrière in Langbroek. Hij sloot deze vanaf 1989 tot 2000 af met het burgemeesterschap van Ermelo. Geridderd in de Orde van Oranje-Nassau en als drager van de Zilveren Pauw van de gemeente Ermelo trad hij twee jaren later toe tot de Probusclub, waaraan hij twee decennia verbonden zou blijven.

Afgelopen vrijdag vulden Probusleden en vele anderen de Zendingskerk voor de herdenkingsbijeenkomst van Theo Bunjes. Geen preek maar verhalen vallen ons ten deel. Verhalen van zijn zoon, kleindochter, echtgenote, broer, goede vriend en een lid van de Probusclub schilderen het kleurrijk gevulde leven van een mens die zich in vele rollen dienstbaar maakte aan de samenleving. Zo vervulde hij bij Probusclub Ermelo in 2009 en 2018 de rol van voorzitter. Vandaag in De Muzenhof benoemen de leden mij als opvolger van Jan Kamp in die rol: een kalenderjaar lang in de voetsporen van Theo Bunjes.

Hans van Zetten

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie