Dwangsom van 50.000 euro voor illegale uitbouw woning Wethouder Rikkerslaan in Ermelo blijft in stand.
Dwangsom van 50.000 euro voor illegale uitbouw woning Wethouder Rikkerslaan in Ermelo blijft in stand. Pixabay

Ermelo houdt vast aan dwangsom van 50.000 euro voor illegale uitbouw woning Wethouder Rikkerslaan

23 januari 2024 om 11:01 Wonen

ERMELO Het besluit tot het invorderen van de dwangsom voor een zonder vergunning gerealiseerde uitbouw aan een woning aan de Wethouder Rikkerslaan in Ermelo blijft in stand. Het gaat om een bedrag van vijftigduizend euro. Er wordt geen reden gezien dit bedrag naar beneden bij te stellen.

Tegen de invordering werd bezwaar gemaakt bij de rechtbank. Die besliste dat het Ermelose college van burgemeester en wethouders een nieuw besluit moesten nemen op het eerder bij hen ingediende bezwaar. Dat betekent wel dat gezien de gegeven termijn van zes weken en het kerstreces alles op alles moest worden gezet om dat besluit te nemen voor het verstrijken van de door de rechtbank gestelde termijn.

TERECHTE GRONDEN

De onafhankelijke commissie bezwaarschriften is van mening dat het opleggen van een dwangsom op terechte gronden is genomen. De aanbouw mocht niet zonder vergunning worden gebouwd. Ook is volgens de leden van de commissie het vertrouwensbeginsel niet geschaad. De bezwaarde heeft in hun ogen niet aannemelijk kunnen maken dat er een toezegging was dat de aanbouw zonder vergunning mocht worden gebouwd.

OVERTREDING

Ten aanzien van de invoering stelt de commissie dat de overtreding niet binnen de gestelde termijn is ongedaan gemaakt. Dat inmiddels een vergunning is aangevraagd heeft niet tot gevolg dat het college om die reden van het invorderen van de dwangsom behoeft af te zien. De commissie ziet ook geen bijzondere redenen die het afzien van de invordering rechtvaardigen.

VERLAGEN DWANGSOM

Ook ziet de commissie geen reden de hoogte van de dwangsom van vijftigduizend euro te verlagen naar vijftienduizend euro zoals is opgenomen in het handhavingsbeleid van de gemeente. Dat beleid is begin 2022 vastgesteld en was nog niet geldig op het moment dat de dwangsom voor de illegale aanbouw in 2021 werd opgelegd. De hoogte van de dwangsom is volgens de toen geldende gedragslijn gebaseerd op de bouwkosten. De commissie is van mening dat er ook sprake is van een voldoende onderbouwing van het bedrag van vijftigduizend euro.

Wijnand Kooijmans

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie