De kans is groot dat het bedrijf Tomassen Duck-To uit Ermelo een volledig nieuwe vergunning moet aanvragen.
De kans is groot dat het bedrijf Tomassen Duck-To uit Ermelo een volledig nieuwe vergunning moet aanvragen. Wijnand Kooijmans

Beoogde oplossing dossier Tomassen Duck-To op losse schroeven na advies Omgevingsdienst Noord Veluwe

5 december 2023 om 19:00 Politiek

ERMELO De kans is groot dat het bedrijf Tomassen Duck-To een volledig nieuwe vergunning moet aanvragen voor de uitbreiding van de bestaande capaciteit en de bouwwerken die zijn opgericht zonder vergunning.

Dat advies heeft de Omgevingsdienst Noord Veluwe laten weten aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Ermelo. Met dit besluit staat de beoogde oplossing voor het langlopende hoofdpijndossier op losse schroeven. 

TOEZICHT NALEVEN VERGUNNINGEN

Wethouder Hugo Weidema erkent dat dit advies er ligt en zegt dat hierover nog wordt gesproken met het betreffende orgaan dat is belast met onder meer het toezicht op de naleving van de vergunningen door de Ermelose eendenslachterij.

WIJZIGEN BESTEMMINGSPLAN

In het advies ziet de wethouder echter geen reden om de aanvraag voor een wijziging van het bestemmingsplan niet te behandelen. Het gaat volgens de wethouder om de vraag of de raad in intentie bereid is mee te werken aan een wijziging van het bestemmingsplan. Doel is de huidige illegale activiteiten te legaliseren en de slachtcapaciteit terug te brengen van tien miljoen eenden naar 6,1 miljoen eenden.

VAN DE BAAN

Dat staat los, zo vindt de wethouder, van de vraag of al dan niet een nieuwe vergunning moet worden aangevraagd. Indien die noodzaak er is, komt onmiddellijk de vraag naar voren of de afgegeven voorlopige verklaring van geen bedenkingen door de raad daarmee van de baan is. En automatisch ook de zienswijzennota die tegen deze verklaring is ingebracht.

Met name Progressief Ermelo en HEE22 hebben al eerder aangegeven zich steeds verrast te voelen door nieuwe informatie die op het laatste moment naar voren komt.

Wijnand Kooijmans
Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie