Henri Luitjes nieuwkomer in de Ermelose politiek
Henri Luitjes nieuwkomer in de Ermelose politiek eigen foto

Lijsttrekker Één-Ermelo Henri Luitjes heeft 12 jaar politieke ervaring

24 januari 2022 om 12:09 Politiek

Ermelo Henri Luitjes heeft twaalf jaar ervaring als raadslid in de gemeente Putten. Maar heeft bewust gekozen voor Ermelo als woonplaats en wil zich daar nu ook politiek inzetten voor de belangen van de burger. Daar is en wordt naar zijn mening te weinig naar geluisterd en dat moet veranderen. Met een nieuwe partij: Één-Ermelo.

Vraag Henri Luitjes wat er politiek goed is gegaan de afgelopen vier jaar en je krijgt het antwoord: weinig. Later geeft hij aan dat het verenigingsleven wel goed gaat en mag rekenen op goede ondersteuning.

Wat er fout is gegaan is voor de lijsttrekker van Één-Ermelo gemakkelijker te beantwoorden. Dat is alle gedoe binnen het gemeentebestuur maar ook de financiële situatie van de gemeente die achteruit holt. En het gebrek aan woningbouw.

VAART Er is wat Henri Luitjes betreft te weinig vaart gezet achter woningbouw in de gemeente Ermelo. Waardoor nu veel mensen met smart zitten te wachten op een woning. ,,Als je kijkt naar wat vier jaar geleden is beloofd en wat er is gedaan, dan zie je een groot verschil.” Op het gebied van woningbouw zijn, zo vindt de kersverse lijsttrekker, geen initiatieven ontwikkeld. Pas nu aan het eind van de huidige zittingsperiode van de raad is men er over gaan nadenken, zo is zijn mening. Maar de problemen waren al veel eerder bekend. Waardoor je nu ziet dat de buurgemeenten Harderwijk en Putten volop bouwen en men in Ermelo nog zit te dubben hoe en waar kan worden gebouwd.

Ermelo moet 1.300 woningen bouwen tot 2030. Wat dat betreft haalt Luitjes meteen uit naar de provincie Gelderland. Het college van gedeputeerde staten heeft aangegeven wat gebouwd mag worden en dat als eis aan de gemeente gegeven terwijl dat eigenlijk niet zo was. ,,Het was niet verboden plannen te maken.” En daarin is de gemeenteraad van Ermelo wat hem betreft te kort geschoten en daar mag men op worden aangekeken.

Henri Luitjes vindt dat besluiten niet of onvoldoende worden uitgelegd. En burgers er niet bij worden betrokken. Als voorbeeld noemt hij de gang van zaken rond de bouw van een nieuw sportcomplex op de Zanderij, inclusief zwembad. Zoals het voor de burger ook onbegrijpelijk is dat Ermelo er financieel slecht voorstaat terwijl de problemen alleen maar vergroot lijken te worden door een herijking van het gemeentefonds. 

OPVANGEN Een dreigend tekort dat naar de mening van de lijsttrekker van Één-Ermelo had kunnen worden opgevangen. ,,Maar men is gewoon blijven uitgeven, ondanks de wetenschap dat tegenslagen dreigden op financieel gebied.” Hij hekelt het dat tekorten worden gecompenseerd door steeds maar de onroerendezaakbelasting te verhogen. Met als gevolg dat deze belasting in vier jaar tijd zo’n beetje is verdubbeld. En daarmee de melkkoe van de politiek is geworden.

,,Verhogingen die vooraf in de verkiezingsprogramma’s niet terug waren te vinden”, zo zegt Luitjes. Direct na de verkiezingen is men echter beginnen uit te geven, zonder daarbij transparant te zijn. Hij vindt dat de burgers meer bij plannen moeten worden betrokken. Men mee moet kunnen denken over de eigen straat of wijk.

Kritiek heeft hij op de wijze waarop het huidige college tot stand is gekomen. ,,Als de verkiezingen op woensdag eindigen en je kondigt vrijdag al aan dat er een nieuw college is, dan ben je niet bezig met het vertalen van de verkiezingsuitslag. Dan heb je voor de verkiezingen al keuzes gemaakt en dat is uiterst onverstandig.”

De raad is wat Luitjes betreft verkeerd bezig door plannen te maken, zonder er direct geld bij te doen. ,,Eerst een plan en dan de poen”, is zijn devies. Anders kom je in de problemen. Als voorbeeld noemt hij de precariobelasting die structureel in de begroting door Ermelo was opgenomen waar andere gemeenten dit als reserve opbouwen en in Putten bijvoorbeeld daarvan de verbouwing van het gemeentehuis is betaald. Waardoor Ermelo ineens met een structureel gat van een miljoen euro zat in de begroting.

Henri Luitjes hoopt op vier zetels voor zijn partij. ,,Het maakt mij niet uit ten koste van welke partij dat gaat.” Waaraan hij toevoegt ook graag een wethouder te willen leveren binnen het nieuw te vormen college. Omdat je dan mee kunt beslissen. Zoals hij ook duidelijk maakt tegen inbreidingsplannen te zijn als het gaat om woningbouw. Dat gaat, zo vindt Luitjes, te veel ten koste van groen in de kern. Bovendien is een uitbreiding naar zijn mening gemakkelijker te realiseren.

Luitjes is trotst op de lijst met kandidaten. Ondanks dat het moeilijk was met mensen in gesprek te komen door de coronamaatregelen. ,,We hebben ontzettend veel werk moeten verzetten om alles rond te krijgen. Maar staan te popelen om na de verkiezingen aan de slag te gaan als volksvertegenwoordigers. Waarbij iedere inwoner wordt gehoord.”

Wijnand Kooijmans

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie