Afbeelding
pixabay

Standpunten van DOEH en Tomassen Duck To ver uiteen

2 november 2021 om 15:49 Politiek

ERMELO De standpunten van de stichting DOEH en eendenslachterij Tomassen Duck To liggen nog mijlenver uit elkaar. Dat werd duidelijk tijdens het gesprek tussen de betrokkenen bij de hoofdpijndossiers. De stichting voelt zich niet gehoord, het bedrijf ontkent ten stelligste gematst te zijn door de gemeente Ermelo.

Wijnand Kooijmans

Secretaris Cor van Eijsden is tevreden dat de raad meer bereid lijkt te luisteren naar geluiden vanuit de samenleving en daarvoor ook meer tijd uitgetrokken gaat worden.

Zij berichtte de gemeente van liegen bij de rechtbank, de Raad van State en de provincie Gelderland. Het verwijt is dat de gemeente nooit zelf het initiatief heeft genomen als het gaat om handhavend optreden maar alleen na verzoeken hiertoe. Dat een goede motivering ontbreekt bij veel besluiten.

Dat alles heeft geleid tot een gevoel van onrecht bij de stichting. De gemeente heeft, zo vindt Van Eijsden, de indruk gewekt dat de kritiek van DOEH er niet toe doet en men het liefst hiervan af wil. Zij vindt dat te vaak een verkeerde voorstelling van zaken is gegeven. Ze vindt het belangrijk dat de raad alles in het werk stelt het vertrouwen van de burger in de overheid te herstellen.

SPELREGELS Kritiek is er van de stichting dat de gemeenteraad de spelregels van de nieuwe wijze van vergaderingen tijdens het spel heeft veranderd. Waardoor een voorstel dat beeldvormend zou worden behandeld ineens werd behandeld in een oordeelsvormende bijeenkomst zonder kans op inspraak. En dat daarna binnen een half uur definitieve besluitvorming plaats vond.

Gerard Elbertsen vindt namens Tomassen Duck To dat de raad zich beter moet laten informeren over de werkelijke gang van zaken en de oren niet moet laten hangen naar geluiden van de stichting DOEH en de media. Dat leidt alleen maar tot procedures. Door persoonlijke gesprekken valt, volgens hem, veel kou uit de lucht te halen.

Het rapport dat over de langlopende dossiers is opgesteld door een extern bureau laat, zo vindt Elbertsen, de oren te veel hangen naar de meningen van de stichting DOEH en doet geen recht aan Tomassen Duck To. Hij wijst er op dat tijdens een barbecue alle omwonenden het bedrijf hebben bezocht en daarbij geen enkel negatief geluid over het bedrijf naar voren is gebracht. Het contact met de gemeente is door het bedrijf altijd als goed ervaren. 

Elbertsen ontkent dat het bedrijf door oud-burgemeester André Baars is bevoordeeld of anderszins door de gemeente. Er zijn altijd de juiste juridische procedures doorlopen. Elbertsen denkt dat niet alle raadsleden op de hoogte zijn van de inhoud van het dossier en op dat punt verbeteringen noodzakelijk zijn.

Waar Van Eijsden vindt dat de procedure rond een benodigde verklaring van geen bedenkingen er door is gedrukt zonder dat de gehele raad voldoende op de hoogte was van de feiten. Dat vragen onbeantwoord zijn gebleven dat heeft geleid tot een gevoel van onrecht en zelfs bedreigingen aan het adres van de stichting.

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie