Nieuwe dwangsommen Lazy Tiger voor aanhoudend illegaal parkeren in groenstrook.
Nieuwe dwangsommen Lazy Tiger voor aanhoudend illegaal parkeren in groenstrook. Wijnand Kooijmans

Nieuwe dwangsommen Lazy Tiger voor aanhoudend illegaal parkeren in groenstrook: vier weken tijd om alsnog aan eisen te voldoen

29 maart 2024 om 12:00 Politiek

ERMELO Door de gemeente Ermelo wordt in totaal 75.000 euro aan dwangsommen ingevorderd van restaurant Lazy Tiger aan de Julianalaan. Omdat de overtredingen niet zijn beëindigd heeft het college van burgemeester en wethouders tevens nieuwe dwangsommen opgelegd die zijn verdubbeld ten opzichte van de eerste dwangsommen.

De nu ingevorderde dwangsommen hebben betrekking op het parkeren in een groenstrook langs de Julianalaan in strijd met het bestemmingsplan. De ingediende zienswijze wordt door het college niet gezien als aanleiding af te zien van de invordering. In tegenstelling tot de bezwaarde is het college van mening dat afdoende is vastgesteld bij controles dat de geconstateerde overtredingen zijn voortgezet. De controles zijn ook voortgezet na het beëindigen van de begunstigingstermijn en het beeld blijft iedere keer dat niet is voldaan aan de dwangsom.

LEGALISATIE

In het bezwaar wordt ook het legalisatieverzoek aangehaald. Door de overtreder is 31 augustus 2023 een aanvraag ingediend ter legalisatie van de huidige situatie. De aanvraag is door het college in december vorig jaar afgewezen. De stellige overtuiging van de overtreder dat dit is gebeurd op grond van een niet-legitieme reden wordt door het college niet gedeeld. Op grond van de zienswijze wordt er door het college geen enkele reden gezien af te zien van het invorderen van de dwangsommen.

PARKEREN GROENSTROOK

De nieuwe dwangsommen worden opgelegd aan Lisuda Vastgoed. Het krijgt vier weken de tijd een eind te maken aan het parkeren in de groenstrook op straffe van een dwangsom van tienduizend euro per week met een maximum van vijftigduizend euro. Ook dienen de grasbetonblokken te worden verwijderd.

AANTAL PARKEERPLAATSEN

Een tweede dwangsom is opgelegd omdat niet wordt voldaan aan het vereiste aantal parkeerplaatsen binnen de horeca-bestemming. Ook hiervoor wordt vier weken de tijd gegeven om alsnog aan de eisen te voldoen onder de dreiging van een dwangsom van twintigduizend euro per week met een maximum van honderdduizend euro.

ZIENSWIJZE

Tegen het voornemen de dwangsommen op te leggen is wel een zienswijze ingediend. Ook hier speelt de eerder genoemde aanvraag tot legalisatie een rol. Tegen de afwijzing van het legalisatieverzoek door de gemeente is beroep aangetekend. Ook na de zitting van de commissie bezwaarschriften die inmiddels is gehouden blijft het college van mening dat de aanvraag terecht is afgewezen.

Wijnand Kooijmans
Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie